Sekcia

Rok 1949: Do Lučenca vedie opäť železnica

Lučenec bol pripojený k jestvujúcej sieti železníc ešte pred prvou svetovou vojnou. Po okupácii južného pohraničia ju preťala hranicou Viedenská arbitráž. Správa maďarských železníc trať rozobrala a zničila.

 

     "Nová trať vedúca z Lučenca do Priekopy (Veľká Ves), ktorá nesie meno Trať mieru bola vybudovaná ako jeden z darov Republike k IX. zjazdu KSČ. V nedeľu 15. mája  t. r. bola slávnostne odovzdaná do prevádzky. Pásku slávnostne prestrihol povereník dopravy Karol Bacílek, čím odovzdal Trať mieru do užívania“, uvádza archívna správa TASR

 

     Trať mieru bola postavená za účasti všetkých zložiek obyvateľstva. Na jej obnove sa podieľali brigádnici z celej Ipeľskej doliny. Okrem železničných zamestnancov na nej pracovali dobrovoľné brigády učiteľov a žiakov z obcí vtedajšieho lučeneckého okresu, pracovníci všetkých podnikov, Zbor národnej bezpečnosti a pohraničnej stráže, cestári, poštári...

     Trať bola obnovená za dva mesiace, od 2. marca do 14. mája 1949 sa na nej vystriedalo 17 tisíc brigádnikov.

Prvý vlak prichádza do Lučenca. Foto: archív TASR, autor L. Tarkoš/15. mája 1949