Sekcia

Rok 1955: Otvorili premávku na Trati družby

Heslom "Strane, vláde česť a sláva - spojená je Moskva Praha" napísaným na koľajnici, vyjadrili svoju radosť pracovníci Železničného staviteľstva v Košiciach, keď posledným párom koľajníc dokončili pokládku koľajníc na úseku Trate družby Kysak - Margecany. V utorok 13. septembra na nej slávnostne otvorili premávku.

Nová trasa Trate družby niekoľko ráz pretína starú trať, ktorá je kľukatá rovnako ako jej sused, bystro tečúci Hornád. Foto: archív TASR, autor J. Kočiš/14. septembra 1955