Sekcia

Rok 1989: Prvá transplantácia do ľudského mozgu v ČSSR

Na Neurochirurgickej klinike LF UK NsP akademika L. Dérera v Bratislave uskutočnili prvú transplantáciu tkaniva stredného mozgu 11 týždňového ľudského embrya do najužšej časti jadra mozgu.

 

     "Prvú transplantáciu tkaniva mesencephala (stredného mozgu)  jedenásťtýždňového ľudského embrya do caputnuclei caudati (chvostového jadra mozgu) v rámci ČSSR uskutočnili 12. júla na Neurochirurgickej klinike LF UK NSP akademika L. Dérera ÚNZ v Bratislave. Operáciu viedli MUDr. Miron Šramka, DrSc., z bratislavského Výskumného ústavu lekárskej bioniky a profesor MUDr. Sozari Arkaďjevič Čchenkeli z Ústavu klinickej a experimentálnej neurológie v Tbilisi. Príjemcom bola 42-ročná žena s farmakologicky neliečiteľným Parkinsonovým syndrómom", uvádza archívna správa TASR.

Profesor MUDr. Sozari Arkaďjevič Čchenkeli (vľavo) a MUDr. Miron Šramka, DrSc. po úspešnej neurotransplantácii. Foto: archív TASR, autor V. Benko/12. júla 1989
Detail neurotransplantácie. Foto: archív TASR, autor V. Benko/12. júla 1989

 

     Transplantáciu urobil tím odborníkov originálnou metódou, v ktorej je použitá počítačová tomografia so stereotaxiou. Neurotransplantácia otvára nové možnosti náhrady a rekonštrukcie vybraných centier a obvodov mozgu.

     Výsledky niekoľkých operácií transplantácie embryonálneho tkaniva do mozgu vo svete ukazujú oprávnenosť tohto zásahu pri Parkinsonovej chorobe, ktorá spôsobuje ťažké poruchy hybnosti sprevádzanej svalovým trasom a stuhlosťou.