Sekcia

Rok 1961: Prvý výkop na tepelnej elektrárni vo Vojanoch

Neďaleko zemplínskej dediny Vojany na východnom Slovensku začali v týchto dňoch budovať jednu z najväčších tepelných elektrární v republike.

 

     Tepelná elektráreň vo Vojanoch bola svojho času najväčšou elektrárňou spaľujúcou hnedé uhlie v Československu. Jej inštalovaný výkon bol 1320 MW. Pre výstavbu lokatity v Michalovskom okrese rozhodla blízkosť hraníc so ZSSR, dostatok pracovnej sily a možnosť odberu vody na chladenie turbín z rieky Laborec.

     Generálnym projektantom stavby bol Energoprojekt Praha. Technologickú časť zabezpečila firma Škoda Plzeň, stavebné práce mala na starosti firma Chemkostav Humenné.

     „Prvý agregát turbocentrály vo Vojanoch uvedú do skúšobnej prevádzky v treťom štvrťroku 1964 a ďalšie postupne do konca tretej päťročnice“, uvádza archívna správa TASR.

Zábery zo začatia zemných prác na novom gigante vo Vojanoch. Foto: archív TASR, autor M. Tuleja/31. júla 1961
Zábery zo začatia zemných prác na novom gigante vo Vojanoch. Foto: archív TASR, autor M. Tuleja/31. júla 1961