Sekcia

Rok 1984: V Bratislave sa hľadajú nové tenisové talenty

Telovýchovná jednota Lokomotíva Bratislava usporiadala na svojich dvorcoch na Žabotovej ulici hromadný kurz pre deti od 6 do 12 rokov. Aj týmto spôsobom sa pokúsi nájsť ďalšie tenisové talenty.

 

     "Netradičné a príťažlivé podujatie pre deti pri príležitosti ich sviatku MDD a 35. výročia založenia Pionierskej organizácie pripravil tenisový oddiel TJ Lokomotíva Bratislava. Na svojich dvorcoch usporiadal hromadný kurz pre deti od 6 do 12 rokov.

     Pod vedením skúsených trénerov s kvalifikáciou získa vyše 80 detí základy tejto peknej a veľmi populárnej hry. Talenty, ktoré medzi nimi objavia, budú ďalej trénovať vo svojom oddiele", píše sa v archívnej správe TASR.

Celkový pohľad na mladých tenistov pri začatí kurzu. Foto: archív TASR, autor D. Šulla/30. mája 1984

 

     O tom, že práca s mládežou je silnou stránkou činnosti tenisového oddielu svedčia jeho úspechy v mládežníckych súťažiach. Dvaja najlepší mladší žiaci na Slovensku sú práve z tohto oddielu.

     Keďže záujem niekoľkonásobne prekročil možnosti usporiadateľov, ostáva dúfať, že takéto zaujímavé podujatie nie je na bratislavských dvorcoch posledné. Prísľubom k tomu sú slová vedúceho kurzu, trénera Jána Nižnanského, že ďalší kurz pripravia zase o dva roky.