Sekcia

Na Slovensku začala 3. novembra 1956 vysielať televízia

Šesť mesiacov po vzniku Čs. televízie v Prahe (1. máj 1956) začalo z Bratislavy 3. novembra 1956 vysielať aj bratislavské televízne štúdio. V tom čase bolo na Slovensku asi 32 tisíc televíznych prijímačov.

     Prvý priamy prenos sa začal presne o 19-stej hodine zaspievaním československej a sovietskej hymny v podaní Slovenského ľudového  umeleckého súboru v estrádnej hale  bratislavského  Parku kultúry a oddychu.  Slávnostný program bol venovaný 30. výročiu začatia rozhlasového vysielania na Slovensku (3. august 1926). Tento priamy prenos bol súčasne prvým programom pokusného vysielania Televízneho štúdia v Bratislave.

Mohlo to byť aj inak

     V hre bol však aj iný dátum – 7. november – výročie Veľkej októbrovej  socialistickej revolúcie. Program bol pripravený v Slovenskom národnom divadle, avšak bratislavské televízne štúdio nebolo na priamy prenos opery z divadla dostatočne technicky vybavené. Malo k dispozícii iba trojkamerový prenosový voz , ktorý technickí pracovníci prevzali iba niekoľko dní predtým - 25. októbra. Ďalšou technickou podmienkou živého vysielania bol fakt, že z miesta prenosu musel byť v tom čase priamy výhľad na televízny vysielač na Kamzíku. Káble medzi prenosovým vozom a kamerami sa preto natiahli až na strechu neďalekého vysokoškolského internátu Lafranconi.

     Na slávnostnom otvorení televízneho vysielania sa zúčastnili minister spojov dr. Alois Neuman, minister miestneho hospodárstva Jozef Kyselý, tajomník ÚV KSS Augustín Michalička, prvý predseda Zboru povereníkov Štefan Šebesta . Medzi hosťami v sále PKO boli i rozhlasoví a televízni pracovníci zo Sovietskeho zväzu, Juhoslávie, NDR, Rumunskej ľudovej republiky, Fínska, Rakúska a zástupcovia Medzinárodnej rozhlasovej a televíznej organizácie OIRT.

SĽUK si vystúpenie v televízii zaslúžil

     Ako sa píše v archívnej správe TASR – „v umeleckej časti slávnostného večera vystúpil Slovenský ľudový umelecký kolektív, laureát štátnej ceny a nositeľ národnej ceny. Čestnú úlohu vystupovať ako prvý súbor v televíznom vysielaní na Slovensku si získal zásluhami pri propagácii nášho umenia doma i v zahraničí, kam sa opäť chystá na zájazd. Program bol snímaný tromi televíznymi kamerami. Televíznu réžiu mal Július Mazanec. Pokusné vysielanie sa plne vydarilo.“

Televízia ako mocný prostriedok na šírenie kultúry

     Slávnosť, ktorú spolu s televíziou prenášal aj rozhlas, otvoril oblastný riaditeľ Čs. rozhlasu a televízie na Slovensku, nositeľ Radu práce Jozef Vrabec. Povereník školstva a kultúry Ernest Sýkora v slávnostnom prejave blahoželal rozhlasovým pracovníkom k jubileu, ktoré má mimoriadny význam aj tým, že sa k rozhlasu pripája ďalší mocný technický prostriedok pre šírenie kultúry - televízia.

 

Slávnosť, ktorú spolu s televíziou prenášal aj rozhlas, otvoril oblastný riaditeľ Čs. rozhlasu a televízie na Slovensku, nositeľ Radu práce Jozef Vrabec.

     Zatiaľ, čo účastníci slávnosti sledovali v PKO vystúpenie SĽUKu a prácu kameramanov, zastavovali sa chodci pred výkladnými skriňami obchodných domov, v ktorých boli umiestnené televízory a prenášali prvý program pokusného vysielania na Slovensku.

Na obrázku pred Obchodným domom Dunaj. Prizerajúci sa pochvalne vyjadrovali o kvalite pokusného prenosu - ďalšieho úspechu našich technikov. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/3. novembra 1956

     S veľkou zvedavosťou zasadla k televíznemu prijímaču 3. novembra 1956 aj rodina inžiniera Václava Kalaša.

Presne o 19.00 hodine 3. novembra 1956 rozžiarili sa po prvý raz obrazovky desiatok televízorov v Bratislave a blízkom okolí. S veľkou zvedavosťou zasadla k televíznemu prijímaču aj rodina inž. Václava Kalaša. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/3. novembra 1956

...po desiatich rokoch - november 1966

     Dnes sú televízne štúdiá v budove Čs.televízie na Námestí SNP, v budove Čs.rozhlasu na Zochovej ulici a záznamové televízne štúdio v objekte bývalej mestskej tržnice na Námestí SNP. Do konca t.r. je plánovaný počet televízorov 485 000, čím pripadá jeden televízor na 2.7 domácností. Na rast počtu koncesionárov vplýva ešte nie dostatočne vybudovaná vysielacia sieť na Slovensku, takže ešte pomerne veľké oblasti nemôžu signál prijímať. V roku 1956 sa vysielalo do konca roku iba dvakrát týždenne, tohto roku sa odvysiela 1 570 hodín vlastného programu a 1 660 hodín sa preberie  z Čiech. V roku 1956 mala televízia jeden prenosový voz so zastaralou Superikonoskopovou technikou. Dnes má 4 prenosové vozy s novou Superortikonovou technikou a jeden jednokamerový pohotovostný prenosový voz.

Na obzore nové televízne centrum

      V minulom roku začala výstavba televízneho strediska v Mlynskej doline, ktorá je rozdelená do 5 na seba naväzujúcich etáp. Prvá etapa sa skončí v r.1968 a obsahuje tri televízne štúdiá s plochou 900 m2 s príslušnými technológickými obrazovými a zvukovými pracoviskami. V ďalších etapách sa vybuduje 24 poschodová budova tvorby programu, filmová a zvuková výroba, ústredné dielne technickej realizácie, záznamové štúdiá, spravodajské kombináty, pracovisko farebnej televízie atď.