Sekcia

Rok 1964: Viac telesnej výchovy aj mimo škôl

Pri mestských telovýchovných jednotách pracujú odbory základnej telesnej výchovy. Ich členmi sú stovky pracujúcich.

 

     "Odbor základnej telesnej výchovy v bratislavskej Telovýchvnej jednote Vinohrady Stavokombinát pracuje aktívne už deväť rokov. Je jeden z mála odborov na Slovensku so všetkými zložkami (od predškolského veku po dospelých). Vedúci odboru Jaroslav Svoboda s vedúcimi metodického výcviku Cyrilom Pospíškom a Jozefínou Šálkovou s 30 cvičiteľmi a 30 pomocnými cvičiteľmi vedú 554 žiačok, dorasteniek, žien a 356 žiakov, dorastencov a mužov v telocvični na Sokolskej ulici", uvádza archívna správa TASR.

Cvičenie žiačok na šikmom rebríku. Foto: archív TASR, autor A. Prakeš/19. marca 1964
Hra žiakov s medicinbalom. Foto: archív TASR, autor A. Prakeš/19. marca 1964

 

     "Tento rok ma TJ Vinohrady Stavokombinát v pláne získať 150 nových cvičencov, 30 pomocných cvičiteľov, vyškoliť 25 cvičiteľov III. až I. výkonnostnej triedy, odpracovať 1 300 brigádnických hodín a získať 250 odznakov BPPOV a PPOV.

     Odbor má i vlastnú knižnicu so 48 zväzkami telovýchovnej literatúry, o ktorú je stále záujem", píše sa v archívnej správe TASR.

Stojku cez švédsku debňu robí Ondrej Záhorský za asistencie cvičiteľa Michalca. Foto: archív TASR, autor A. Prakeš/19. marca 1964
Deti nacvičujú kotúľ za asistencie cvičiteľky Gábrišovej. Foto: archív TASR, autor A. Prakeš/19. marca 1964