Sekcia

Rok 1982:Slávnostné otvorenie prvej Hudobnej a tanečnej školy v ČSSR

Podľa vzoru sovietskych choreografických učilíšť vznikla v Bratislave ako prvá v ČSSR Hudobná a tanečná škola. Slávnostne ju otvorili 30. septembra.

 

     "Výberová škola s celoslovenskou pôsobnosťou vznikla vďaka pomoci straníckych a štátnych orgánov SSR. Má iba tanečný odbor s oddelením klasického a ľudového tanca. Na tejto novej strednej odbornej škole sa pripravujú v súvislom osemročnom štúdiu budúci profesionálni tanečníci. Súbežne s umeleckou výchovou dostávajú žiaci všeobecné základné i stredné vzdelanie rozšírené o odborno-teoretické predmety", uvádza archívna správa TASR.

Pri otvorení školy predviedli žiaci 3. - 5. ročníka hosťom polonézu. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/30. septembra 1982

 

     Uchádzači o štúdium na tejto škole sa podrobujú talentovým skúškam a štúdium sa končí maturitou a absolutóriom. O ich umelecký rast sa stará kolektív vysokoškolsky vzdelaných učiteľov - bývalých i súčasných baletných umelcov SND a tanečníkov SĽUK-u.

Žiaci 7. a 8. ročníka tancujú Na stred valalíka. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/30. septembra 1982

 

     "Hneď v prvých rokoch štúdia sa žiaci povinne zapájajú ako spoluúčinkujúci v baletnom repertoári SND a SĽUK-u vo vekove im primeraných úlohách, a tak si zvykajú na javiskové prostredie. Škola má 144 žiakov", píše sa v archívnej správe TASR.

Žiačka 8. ročníka Lýdia Sečkárová a Mikuláš Vojtek z baletu SND tancujú Pas de deux z baletu Giselle. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/30. septembra 1982
Žiačky Hudobnej a tanečnej školy pred budovou. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/30. septembra 1982