Sekcia

Rok 1982: V Bratislave otvorili prvú Hudobnú a tanečnú školu v ČSSR

Podľa vzoru sovietskych choreografických učilíšť vznikla v Bratislave ako prvá v ČSSR Hudobná a tanečná škola. Slávnostne ju otvorili 30. septembra. Škola má celoslovenskú pôsobnosť a má iba tanečný odbor s oddelením klasického a ľudového tanca. O umelecký rast študentov sa stará kolektív vysokoškolsky vzdelaných učiteľov - bývalých i súčasných baletných umelcov SND a tanečníkov SĽUK-u.

Žiačky Hudobnej a tanečnej školy pred jej budovou. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/30. septembra 1982