Sekcia

Takto vyzerala výstavba panelákov v Petržalke

Prostredníctvom záberov fotoreportérov si pripomeňme výstavbu bytov v Petržalke.

FOTO: Pohľad na druhú obytnú zónu Lúky, v ktorej za tri roky kolektívy stavbárov dokončili už 9 400 bytov. V tomto roku tu dokončia ostávajúcich 3 068 bytov. Foto: Archív TASR, 9.februára 1983.
FOTO: Najväčší vodojem na Slovensku, ktorý bude mať v dvoch rovnako veľkých komorách celkovú kapacitu 48 tisíc kubických metrov vody, stavajú pracovníci podniku Vodohospodárske stavby Bratislava, závod 1 v hlavnom meste SSR v lokalite Bôrik. Stane sa zásobárňou vody pre mestský sektor Petržalka a niektoré ďalšie bratislavské štvrte. Pohľad na časť akumulačných nádrží,ktoré budú mat kapacitu 48 tisíc kubických metrov pitnej vody. Foto: Archív TASR 27.septembea 1983.
FOTO: Na výstavbe nových obytných súborov v mestskom sektore Petržalka v Bratislave sa veľkou mierou podieľajú stavbári bratislavského závodu 3. Pozemných stavieb. V novom sídlisku v lokalite Lúky stavajú bytovú, ako aj stavanú občiansku a pristavovanú technickú vybavenosť. Obytné súbory budujú novou konštrukčnou sústavou i radovou zástavbou. Novou sústavou NKS-S a NKS tu v tomto roku zmontujú 2664 bytových jednotiek. Po zastropovaní jednotlivého podlažia sa ihneď montuje ústredné kúrenie. Túto prácu robí Vladimír Knotek zo Stavomontáží Bratislava. Foto: Archív TASR, 11.mája 1981.
FOTO: Výstavba sídliska Lúky II - Bratislava Nové byty v radovej a vežovej zástavbe v sídlisku Lúky II v sektore Petržalka vyrastajú zásluhou pracovníkov Pozemných stavieb, závod 1 Bratislava. Pri stavbe objektu 8 - vežiaka so 48 bytovými jednotkami, zachytil objektív nášho fotoreportéra montážnu čatu Ladislava Polóniho zo strediska 4, ktorá nepretržitou prevádzkou vyrovnala sklz zapríčinený nepriaznivým počasím. Pohľad na montáž vežiaka so 48 bytovými jednotkami. Foto: Archív TASR, 25.februára 1982.
FOTO: V lokalite Lúky 7 montujú stavbári v dvojsmennej prevádzke novou konštrukčnou sústavou bytový objektov ktorom bude 396 bytov. Foto: Archív TASR, 11.mája 1981.