Sekcia

Slovenská vysoká škola technická už onedlho v nových priestoroch

Dňa 14. novembra 1948 bol v Bratislave položený základný kameň pre novostavbu Slovenskej vysokej školy technickej. Prítomným sa prihovoril rektor školy Ján Gonda i predseda Zboru povereníkov Gustáv Husák.

     Prvú slovenskú vysokú technickú školu založili ešte v roku 1762 v Banskej Štiavnici. Na tamojšej Banskej akadémii sa technické predmety vyučovali univerzitným spôsobom. Na tradíciu tejto školy sa začiatkom 20. storočia snažila nadviazať aj Vysoká škola technická Dr. M. R. Štefánika v Košiciach, ktorú zriadili zákonom č. 170 Zb. z. v júni 1937. Prvý školský rok sa začal 5. decembra 1938 v dočasnom sídle školy v Martine, kam sa škola presťahovala po Mníchovskej dohode a Viedenskej arbitráži, keď južné časti Slovenska, vrátane Košíc pripojili k Maďarsku.

     Do Bratislavy sa škola presťahovala v roku 1939. Získala nový názov – Slovenská vysoká škola technická.  Prvým rektorom SVŠT bol Juraj Hronec. K zakladateľom školy patria aj Karel Křivanec, Jozef Kaucký, Karel Havelka, Dimitrij Andrusov, Peter Danišovič, Emil Belluš, Dionýz Ilkovič, František Valentín, Mikuláš Gregor, Juraj Gašperík, František Kozmál, Jozef Čabelka, Ján Gonda, Ľudovít Kneppo, Štefan Schwarz a ďalší.  Vďaka nim bola škola od jej vzniku budovaná po vzore európskych technických univerzít. Na škole sa položili základy nielen klasických technických odborov a architektúry, ale aj prírodovedných, lesníckych, poľnohospodárskych, baníckych a výtvarných odborov, z ktorých sa postupne vytvorili samostatné vysoké školy.

     Dňa 14. novembra 1948 sa na bratislavskom Námestí slobody konala malá slávnosť. Za účasti politických predstaviteľov štátu sa položil základný kameň novostavby SVŠT.

 

Slávnosť položenia základného kameňa novostavby Slovenskej vysokej školy technickej na Námestí slobody v Bratislave. Povereník techniky prof. Lukačovič odovzdáva zástupcovi robotníkov pamätné listiny k uloženiu do základnéhho kameňa. Foto: archív TASR, autor V. Tarkoš/14. novembra 1948