Sekcia

Rok 1954: Vo Svidníku dokončujú pamätník našim osloboditeľom

Na miestach, kde najlepší synovia národov bratského Sovietskeho zväzu položili životy za oslobodenie našej vlasti a krvou tak spečatili veľký záväzok: So Sovietskym zväzom na večné časy, dokončia už čoskoro monumentálny pamätník.

 

     "Na miestach bojov slávnej Dukelskej operácie vystaval náš ľud hrdinom Sovietskeho zväzu monumentálny pamätník. Na Svidníckom cintoríne je pochovaných 9.000 sovietskych vojakov. Tieto obete budú na večné časy pripomínať nerozbornú družbu národov našej vlasti s národmi Sovietskeho zväzu", píše sa v archívnej správe TASR.

Autor diela, akademický sochár Oskar Kozák, pracuje s majstrom z Kameňosochárskych hút z Blanska Jozefom Špačkom na dokončení jedného z krásnych reliéfov, ktoré zdobia pylón pamätníka. Reliéf predstavuje uvítanie víťazných sovietskych vojakov našim ľudom. Foto: archív TASR, autor J. Kočiš/ 28. septembra 1954

 

     Pylón pamätníka je takmer 40 m vysoký, na vrchole má pevne zasadenú päťcípu hviezdu. Na celej jednej strane pylónu je nápis: Proletári všetkých krajín spojte sa! Ku vstupnej časti pomníku vedie drobným bielym kamením vysypaná cesta, lemovaná travertínovým stĺporadím.

     Príchod do vstupnej časti Svidníckeho pamätníku zdobia dva reliéfy. Ľavý predstavuje útok sovietskych vojakov a pravý reliéf partizánsku hliadku v Slovenskom národnom povstaní. Autormi reliéfov sú akademickí sochári Jaroslav Bartoš, Ján Hána a Oskar Kozák.

Jeden z usilovných pracovníkov Kameňosochárskych hút z Blanska František Kozubík robí posledné úpravy na jednom z reliéfov, ktoré zdobia zo štyroch strán monumentálny, takmer 40 m vysoký pylón svidníckeho pamätníka. Foto: archív TASR, autor J. Kočiš/ 28. septembra 1954