Sekcia

Rok 1979: Inštruktážne jasle pre študentov zdravotných škôl

V rámci starostlivosti o mladú generáciu sa v ČSSR venuje veľká pozornosť odbornej príprave stredných zdravotníckych kádrov.

 

     "V tomto školskom roku má zmaturovať 1700 žiakov v profesii detská a zdravotná sestra na 22 stredných zdravotníckych školách na Slovensku. Jednou z nich je Stredná zdravotnícka škola v Trnave.

     Teoretická a čiastočne praktická príprava prebieha v laboratóriách a špeciálnych učebniach. Okrem toho si žiaci získané poznatky overujú v Inštruktážnych detských jasliach na sídlisku Prednádražie a na detskom oddelení Nemocnice s poliklinikou v Trnave. Žiaci sa tak už počas štúdia učia uplatňovať získané vedomosti v praxi", píše sa v archívnej správe TASR.

Na detskom oddelení nemocnice, zľava odborná učiteľka zdravotníckej školy Marta Janášová a žiačky Iveta Mužlayová - odbor detská sestra, Silvia Heribanová - odbor zdravotná sestra, asistujú pri vnútrožilovej infúzii MUDr. Beate Puškáčovej. Foto: archív TASR, autor Š. Puškáš/8. marca 1979
Žiačky študujúce odbor detská sestra, Eva Petrášová (vľavo) a Božena Prazdnovská počas výchovnej práce s deťmi v detských jasliach. Foto: archív TASR, autor Š. Puškáš/8. marca 1979