Sekcia

Rok 1964: V Leviciach vyrastajú kádre pre meliorácie

Stredná poľnohospodársko-technická škola v Leviciach už 10 rokov vychováva melioračných odborníkov.

 

     "Za desaťročné pôsobenia Strednej poľnohospodársko-technickej školy, odbor melioračný v Leviciach, opustilo brány tejto inštitúcie 218 maturantov. V tomto roku posilní poľnohospodárske závody a melioračné družstvá Západoslovenského kraja ďalších 40 absolventov", uvádza archívna správa TASR.

Žiaci III. ročníka pred novou budovou školy. Foto: archív TASR, autor K. Cích/6. februára 1964
Žiačky Helena Dudášová a Paulína Tóthová rátajú výmeru plochy planimetrom. Foto: archív TASR, autor K. Cích/6. februára 1964
Odborný učiteľ inž. Samuel Miškóci vysvetľuje žiačke Viere Hudobovej správny nákres pozdĺžneho rezu drenážnej výpuste. Foto: archív TASR, autor K. Cích/6. februára 1964