Sekcia

Rok 1962: Viac slovenčiny na maďarských školách

Jednou zo škôl, na ktorej sa žiaci maďarskej národnosti učia dokonale ovládať slovenčinu je Stredná ekonomická škola v Nových Zámkoch.

 

     Na Strednej ekonomickej škole v Nových Zámkoch okrem normálnych lekcií zo slovenčiny študujú žiaci po slovensky i odborné predmety. Aby sa mohli uplatniť na všetkých úsekoch nášho národného hospodárstva, prípadne študovať na našich vysokých školách, navštevujú desiatky chlapcov a dievčat popri tom i doučovacie krúžky zo slovenčiny.

Učiteľ Imrich Slovák prednáša na Strednej ekonomickej škole v Nových Zámkoch ekonomickú organizáciu žiakom maďarskej národnosti v 1. ročníku po slovensky. Foto: archív TASR, autor M. Slosiariková/5. februára 1962
Elena Tóthová odpovedá slovensky z účtovnej evidencie. Foto: archív TASR, autor M. Slosiariková/5. februára 1962
Žiaci IV.B triedy na hodine slovenčiny pozorne sledujú výklad učiteľa Jána Kŕčmárika. Foto: archív TASR, autor M. Slosiariková/5. februára 1962
V doučovacom krúžku slovenského jazyka používa učiteľ Ján Krčmárik magnetofón so vzorne nahratými konverzačnými cvičeniami. Foto: archív TASR, autor M. Slosiariková/5. februára 1962