Sekcia

Štefan Klimo bol 30 rokov dušou umeleckého súboru Lúčnica

Štefan Klimo bol jednou z najvýznamnejších osobností slovenskej hudobnej kultúry. Bol umeleckým riaditeľom a dirigentom umeleckého súboru Lúčnica i Slovenského ľudového umeleckého kolektívu. Narodil sa 1. novembra 1919 vo Zvolene.

     Štefan Klimo bol viac ako tridsať rokov dirigentom speváckeho zboru Lúčnica (zbor je súčasťou umeleckého súboru Lúčnica) a v rokoch 1956-1978 aj jej umeleckým riaditeľom. Po odchode z nej viedol Slovenský filharmonický zbor (1982-1985) a spevácky zbor Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK 1983-1989).       

     V súčasnosti patrí Lúčnica k najvýznamnejším hudobným telesám na Slovensku. Pod jeho vedením zaznamenal spevácky zbor tohto súboru búrlivý rozvoj. Osvedčil sa v interpretácii pôvodnej, folklórom inšpirovanej a súčasnej zborovej tvorby. Zameral sa na prednes vokálnej polyfónie. Klimo bol autorom početných úprav ľudových piesní (napríklad Trávnice, Svadobné spevy od Trenčína, Tri piesne od Liptova). Pod jeho vedením súbor získal viacero medzinárodných uznaní a nahral okolo 250 skladieb pre Československý rozhlas.

Syn známeho zbormajstra

      Štefan Klimo bol synom známeho organizátora robotníckych spevokolov Jána Klima. V roku 1923 sa jeho rodičia presťahovali do Bratislavy. Od roku 1926 sa začal učiť hrať na klavíri u profesorky Maschkovej. V roku 1938 maturoval na Štátnom reálnom gymnáziu. Od chlapčenských rokov spieval v spevokole Tatran a už ako pätnásťročný zastupoval dirigenta A. Deršáka. Od roku 1938 pokračoval v štúdiu hry na klavíri u B. Jelínka. Na otcovu žiadosť však vyštudoval právo. Po skončení právnických štúdií (1943) založil Klimo na Povereníctve financií v Bratislave, kde vtedy pracoval, hudobný súbor vrátane zborovej zložky. Zároveň dirigoval aj spevokol Tatran (1946–1951) odkiaľ v roku 1952 odišiel do Lúčnice, kde pôsobil vyše 30 rokov. V rokoch 1955-1958 vyštudoval zborové dirigovanie na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave u profesorov Jána Strelca a Juraja Haluzického.    

Významné ocenenia za prácu    

     Od roku 1968 bol Štefan Klimo Zaslúžilým umelcom, v roku 1969 získal Cenu Frica Kafendu za vynikajúcu nahrávku gramoplatní zo slovenskej zborovej tvorby. Klimo pôsobil v porotách na domácich i medzinárodných súťažiach speváckych zborov, viedol poradné orgány pre zbory v Československu i v zahraničí. Umelecky spolupracoval s Ľudovým spevokolom učiteľov Slovenska v Žiline, Miešaným zborom bratislavských učiteľov, Speváckym zborom Technik a i. V poslednom období svojej profesionálnej kariéry sa venoval metodickej práci so zborovými telesami a príprave mladých dirigentov.       

     JUDr. Štefan Klimo zomrel 5. januára 2000 v Bratislave. V roku 2004 mu udelila Nadácia Tatra Banky Cenu in memoriam za mimoriadny celoživotný prínos do slovenskej kultúry.