Sekcia

Rok 1946: Otvorili Štátny dietetický ústav

Po skončení 2. svetovej vojny sa začal klásť väčší dôraz na stravovanie a správnu výživu. Zbor povereníkov ešte na jeseň 1945 rozhodol o zriadení Štátneho ústavu pre výživu ľudu a dietetiku v Bratislave. Začali sa veľké školenia kuchárov z nemocníc, závodných a školských kuchýň.

Otvorenie Štátneho dietetického ústavu pre výživu ľudu. Foto: archív TASR, autor L. Roller/15. apríla 1946