Sekcia

Rok 1952: Výchova pracovných rezerv pre bane

V Handlovej otvorili prvé štátne učilište pracovných záloh na Slovensku.

 

     "Otvorením tohto učilišťa v Handlovej spolu s ďalším učilišťom v Ostrave, urobila Komunistická strana Československa a naša vláda prvé kroky pri uskutočňovaní smernice prezidenta republiky pristúpiť v našej vlasti podľa vzoru veľkého Sovietskeho zväzu k budovaniu štátnych pracovných rezerv.

     Vytvorenie tohto prvého štátneho učilišťa pre pracovné rezervy a školy závodného výcviku v Handlovej dáva podnet nielen na doplnenie praktických skúseností baníckeho dorastu teoretickým štúdiom, ale aj na prehĺbenie politickej a kultúrnej činnosti mládeže", píše sa v archívnej správe TASR.

Budova prvého štátneho učilišťa pre pracovné zálohy na Slovensku v Handlovej. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/14. januára 1952
Dôležitým aktom života baníckych učňov v štátnom učilišti pre pracovné rezervy v Handlovej je čítanie denného rozkazu, v ktorom sa dozvedia o priebehu dňa a oboznámia sa s programom dňa budúceho. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/14. januára 1952

 

     Nad novootvoreným učilišťom prevzali patronát handlovskí baníci a technici a dokázali takto, že vec výchovy nových technických kádrov patrí medzi ich prvoradé záležitosti.

Svoje teoretické štúdium dopĺňajú budúci baníci praktickými skúsenosťami na pracoviskách. Jozef Katrenčín a Benjamin Barčák navštevujú polročný učebný banícky kurz, ktorý ukončia 15. januára t. r. Vidíme ich ako fárajú na svoje pracovisko do Južnej bane, sú radi veď už len niekoľko dní a budú fárať ako hotoví baníci. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/14. januára 1952