Sekcia

Rok 1988: Stanicu mladých technikov majú už aj v Martine

Medzi najmodernejšie zariadenia pre žiakov a mládež na výučbu programovania a obsluhy výpočtovej, číslicovej a audiovizuálnej techniky, patrí Stanica mladých technikov pri Závodoch ťažkého strojárstva v Martine.

 

     "Stanicu mladých technikov pomohli vybudovať zväzáci zo ZŤS Martin. Hodnota celého zariadenia je 3, 5 milióna korún a svojmu účelu slúži od apríla. Za necelý rok zrekonštruovali jednu z historických budov na Memorandovom námestí v Martine, pričom 1200 zväzákov odpracovalo vyše 6000 brigádnických hodín.

     V Stanici mladých technikov pri ZŤS Martin sa tvoria krúžky programovania pre žiakov základných škôl už od prvých ročníkov. Majú k dispozícii 40 osobných a školských počítačov PMD 85, ATARI, PP 01, a TMS s monitormi, niekoľkými tlačiarňami a disketovými jednotkami. Technicky nadané deti si tu budú rozširovať vedomosti aj z konštrukcie číslicovej techniky a audiovizuálnej tvorby", uvádza archív a správa TASR.

Ing. Jozef Ristvej, vedúci Stanice mladých technikov pomáha pionierom pri práci s počítačmi. Foto: archív TASR, autor V. Gabčo/6. júna 1988
Vladimír Gireth dozerá na prácu detí s elektronickými stavebnicami. Foto: archív TASR, autor V. Gabčo/6. júna 1988