Sekcia

Rok 1951: Prestavba Stalinovho námestia v Bratislave

Dopravné spoje a komunikácia na bratislavskom Stalinovom námestí (dnes Námestie SNP) už dávno nevyhovovali zvýšenej preprave pracujúcich vo veľkej Bratislave. Preto sa prikročilo k prestavbe dopravného uzla na tomto námestí.

 

     "Prestavbu Stalinovho námestia realizuje Ústredný národný výbor a Dopravné závody Bratislava (DOZÁB). Na konečnej úprave celého námestia je zainteresovaných viac činiteľov: Mestská vodáreň, Československá pošta, n. p. Mestská plynáreň, Slovenské elektrárne, kanalizačné a cestné oddelenie ÚNV, ktorí súčasne prevádzajú práce pre nich potrebné", píše sa v archívnej správe TASR.

Plán novej úpravy Stalinovho námestia. Foto: archív TASR, autor I. Gašparík/25. augusta 1951

 

     Prestavbou dopravného koľajového uzla sa získajú výhody najmä pre cestnú dopravu. Veľké návaly ľudí na starých nástupištiach hatili už dopravu na tomto frekventovanom mieste. Premiestnia nástupištia a zmenia smer elektrickej trate č. 2, ktorá bude jazdiť od Hlavného nádražia až po Závod mieru.

Zamestnanci DOZÁB sa zapojili pri týchto prácach do socialistického súťaženia. Pracujú na tri zmeny a plánované úlohy prekračujú. Foto: archív TASR, autor I. Gašparík/25. augusta 1951
Zamestnanci DOZÁB sa zapojili pri týchto prácach do socialistického súťaženia. Pracujú na tri zmeny a plánované úlohy prekračujú. Foto: archív TASR, autor I. Gašparík/25. augusta 1951

 

     Prípravné práce, hlavne zhotovenie križovatiek, urobili zamestnanci DOZÁB v bratislavských dielňach. K prestavbe prikročili úplne plánovite. Podľa pracovného plánu prestavbu samotného dopravného koľajového uzla uskutočnia za 53 pracovných dní. Vďaka socialistickému súťaženiu traťových robotníkov a technického personálu DOZÁB, stavba pokračuje takým tempom, že do 15. septembra pri priaznivom počasí DOZÁB tieto práce ukončí a prepravu uskutočnia už na novom dopravnom uzle.

Zamestnanci DOZÁB sa zapojili pri týchto prácach do socialistického súťaženia. Pracujú na tri zmeny a plánované úlohy prekračujú. Foto: archív TASR, autor I. Gašparík/25. augusta 1951