Sekcia

Rok 1959: V Nových Zámkoch sa pripravujú na II. celoštátnu spartakiádu

V Novozámockom okrese sa pripravuje na II. celoštátnu spartakiádu 5000 cvičencov a cvičeniek.

 

     V Novozámockom okrese doteraz pravidelne cvičí 5000 cvičencov a cvičeniek, prevažne z radov mládeže. V Nových Zámkoch nacvičuje svoje vystúpenie 300 dorasteniek v školských telocvičniach a v Sokolovni. Usilovne cvičia aj ženy, ktoré sa systematicky venujú telovýchove.

Na snímke cvičenky pri nácviku skladby Radostná mladosť s kruhmi. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/26. januára 1959
Okresná cvičiteľka Magdaléna Hrúzova z Nových Zámkov sa všestranne venuje vyše 300 dorastenkám zo zdravotníckej školy. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/26. januára 1959