Sekcia

Rok 1960:Spartakiáda–najväčší športový sviatok pracujúceho človeka

Na vyzdobenom štadióne Slovana ÚNV v Bratislave sa zišlo takmer 35.000 cvičencov na II. krajskej spartakiáde.

 

     "V dňoch 3. – 5. júna sa v Bratislave konala II. krajská spartakiáda. Pestrý film prvého dňa rozvinulo vyše 12.000 cvičencov z bratislavských škôl a telovýchovných jednôt v deviatich vystúpeniach. Rytmom mladistvého pôvabu a kolektívnym úsilím sa snažili o jednotný prejav", uvádza archívna správa TASR.

Po doznení Československej štátnej hymny sa zjavila na ploche štadióna jubilejná 15 s nápisom Mier. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/3. júna 1960

 

     Druhé sobotňajšie vystúpenie cvičencov v rámci II. krajskej spartakiády v Bratislave sa uskutočnilo za pôsobivého umelého osvetlenia na cyklistickom štadióne. V skladbe Pieseň rodnej zeme, ktorá je mohutnou manifestáciou krásy našej ľudovej tvorivosti, tancovalo 456 členov tanečného súboru Ľudovej umeleckej tvorivosti.

V skladbe Pieseň rodnej zeme, ktorá je mohutnou manifestáciou krásy našej ľudovej tvorivosti, tancovalo 456 členov tanečného súboru ĽUT. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/4. júna 1960

 

     Posledný deň nádhernej prehliadky telovýchovy bratislavského kraja - najmohutnejšej na Slovensku - sa začal v nedeľu 5. júna.

     Mohutný prúd 35 tisíc cvičencov prešiel slávnostne vyzdobenými hlavnými tepnami Bratislavy na Stalinovo námestie, kde sprievod sledovali z tribúny člen politického byra ÚV KSČ, prvý tajomník ÚV KSS Karol Bacílek a ďalší predstavitelia politického a kultúrneho života, ako aj pracovníci telovýchovy.

     V utešených spartakiádnych úboroch, s hrdo vztýčenými čelami, pružným krokom kráčali účastníci sprievodu rozdeleného do tematických skupín. Z jasných zrakov zdravej a krásnej mládeže i dospelých cvičencov, žiarila hrdosť socialistického človeka z dosiahnutých úspechov v boji za dovŕšenie výstavby socializmu v našej vlasti i pevná vôľa ubrániť mier.

Z jasných zrakov zdravej a krásnej mladeže i dospelých cvičencov, žiarila hrdosť socialistického človeka z dosiahnutých úspechov v boji za dovŕšenie výstavby socializmu v našej vlasti i pevná vôľa ubrániť mier. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/5. júna 1960
Záverečný obraz z nedeľného vystúpenia na II. krajskej spartakiáde v Bratislave. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/5. júna 1960