Sekcia

Zo života Sovietskej armády - osloboditeľky Bratislavy

Vojaci a dôstojníci II. ukrajinského frontu, ktorí dňa 4. apríla 1945 oslobodili Bratislavu, sa všade stretali s úprimnou láskou a vďakou nášho ľudu.

 

     Priame boje o Bratislavu sa začali 2. apríla 1945, keď oddiely sovietskych vojsk 2. ukrajinského frontu oslobodili Vajnory. Na druhý deň nastala hlavná ofenzíva Červenej armády. V skorých ranných hodinách po krátkej leteckej príprave a prudkej raketovej a delostreleckej paľbe vyrazili jej pozemné sily do útoku.

Autokolóna vojakov II. ukrajinského frontu, ktorá po oslobodení Bratislavy sídlila v Rači. Foto: archív TASR, autor K. Cích/1945
Provizórny cintorín padlých hrdinov Sovietskej armády v Slávičom údolí. Foto: archív TASR

 

     Ráno 4. apríla 1945 zaútočila proti Nemcom sovietska pechota podporovaná 27. tankovou brigádou a 2. rumunským tankovým plukom, ale aj bojovými plavidlami Dunajskej flotily sovietskej armády. Fašistická armáda sa pod náporom presily dala na útek a v meste pokračovali pouličné boje s niekoľkými gardistickými a esesáckymi skupinami. V popoludňajších hodinách dosiahli vojaci Červenej armády západné okraje mesta a nemecké vojská boli z neho vytlačené. Posledné boje definitívne utíchli 4. apríla 1945 vo večerných hodinách.

Najväčšie priateľstvo sa kuje v boji. Foto: archív TASR, autor K. Cích/1945
V Sovietskej armáde bojovalo bok po boku aj veľa manželských párov. Na obrázku manželský pár, ktorému sa počas oslobodzovacích bojov na Slovensku narodil syn. Sovietsky letecký kapitán so svojou manželkou. Foto: archív TASR, autor K. Cích/1945