Sekcia

Rok 1970: SZM namiesto Alwegu postaví ZDŠ v Nemeckej

V partizánskej obci Nemecká, v okrese Banská Bystrica bol v stredu 20. mája slávnostný akt položenia základného kameňa 13-triednej ZDŠ v hodnote 33 miliónov korún, ktorú vybuduje mládež ako Stavbu mládeže.

 

     "Na strednom Slovensku, v obci Nemecká, medzi Breznom a Banskou Bystricou vyrastie jeden z najmodernejších školských areálov. Generálnym projektantom i generálnym dodávateľom je stavebný podnik IPOS v Bratislave. Vybuduje ju Socialistický zväz mládeže Slovenska ako Stavbu mládeže.

     V Nemeckej privítali pri tejto príležitosti stranícku a vládnu delegáciu, vedenú tajomníkom ÚV KSS Ladislavom Abrahámom, ministrom školstva SSR Matejom Lúčanom a predsedom ÚV SZMS Ottom Moncmanom.

     Na priestranstve pri základnom kameni novej školy sa zhromaždili stovky občanov a mládeže. Na zakladajúcej listine školy sa uvádza, že táto škola je dar vďaky a uznania celej súčasnej mladej generácie reprezentovanej Socialistickým zväzom mládeže Slovenska. Venuje ju budúcim generáciám mladých ľudí ako pamätník, aby i oni  nezabudli a pripomínali si obete a životy položené na oltár vlasti za krv slobody a socializmu.

     ZDŠ v Nemeckej bude mať 13 átriových učební, pričom každá trieda bude mať zimnú i letnú učebňu. Okrem ďalších šiestich špeciálnych tried tu bude i moderná športová hala.", píše sa v archívnej správe TASR.

Minister školstva SSR Matej Lúčan poklepáva základný kameň novej školy v Nemeckej. Foto: archív TASR, autor J. Podolský/21. mája 1970

 

     Školu uviedli do prevádzky na jeseň 1972. Vybudovalo je vyše sedemtisíc mladých ľudí z Československa i zo zahraničia ako Stavbu mládeže. Časť peňazí, viac ako 3,5 milióna Kčs, pochádzala z celoštátnej zbierky na Alweg, na ktorú sa obyvatelia ČSSR zbierali od januára 1968. Bol to futuristický návrh dopravy pre Vysoké Tatry, v ktorých sa v roku 1970 konali Majstrovstvá sveta v klasických lyžiarskych disciplínach. Národná zbierka však bola nakoniec zrušená a časť prostriedkov sa vrátila darcom. Zvyšok sa použil pri výstavbe Školy mladých hrdinov SNP v Nemeckej.

V septembri 1972 sa vyše 300 žiakov obce a blízkeho okolia prvý raz posadilo do novučičkých lavíc v najmodernejšom školskom areáli na Slovensku. Zaplnili 13 školských tried, 8 odborných učební pre výučbu fyziky, chémie, biológie, výtvarnej a hudobnej výchovy a pracovného vyučovania. Foto: archív TASR, autor M. Mendrej/11. októbra 1972