Sekcia

Rok 1950: Podpisujú sa prvé socialistické zmluvy JRD

V obciach galantského okresu v Trsticiach, Dolných Salibách, Horných Salibách, Sládkovičove a Palovciach podpísali 7. januára 1950 prvé socialistické zmluvy JRD v Československej republike.

 

     "Obce sa v nich zaväzujú plniť výkupné a dodávkové povinnosti pre rok 1950. Medzi ďalšie povinnosti Jednotných roľníckych družstiev a nečlenov JRD patrí dodať umelé hnojivá vlastnými dopravnými prostriedkami, obstarať a dodať krmivá a osivá.

     V Trsticiach a Dolných Salibách sa pri podpisovaní zmlúv zúčastnili podpredseda SNR Anton Granatier, poslanci Zaturecká, Polák a Beňo", uvádza archívna správa TASR.

Predseda JRD v Dolných Salibách Michal Hirka podpisuje za 144 členov JRD socialistickú zmluvu JRD. Foto: archív TASR, autor L. Roller/7. januára 1950
Predseda MNV v Trsticiach Adolf Šaudor podpisuje v mene celej obce socialistickú zmluvu JRD. Foto: archív TASR, autor L. Roller/7. januára 1950