Sekcia

Sochy R. Uhera reprezentovali ČSSR na výstavách Expo v Osake i Montreale

Dňa 19. júla 1913 sa v Lubine narodil sochár Rudolf Uher. Je považovaný za výnimočného a osobitého umelca, ktorý novým spôsobom formuloval principiálny vývoj slovenského moderného sochárstva.

 

     Svoje sochy vytváral Rudolf Uher najmä v sadre, kameni a dreve. Niektoré sadrové plastiky boli neskôr odlievané do bronzu. V 60-tych rokoch tvoril svoje diela využitím zváraného železa. Jeho obľúbeným materiálom však bolo drevo.

     Rudolf Uher bol pôvodným povolaním učiteľ. V roku 1935 maturoval na Učiteľskom ústave v Modre. Do roku 1950 pôsobil ako učiteľ matematiky a deskriptívnej geometrie na viacerých školách. Medzitým v rokoch 1941-1944 bol mimoriadnym poslucháčom na Oddelení kreslenia a maľovania na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave a začal tvoriť prvé kresby a plastiky. V roku 1946 absolvoval študijný pobyt v Paríži, ktorý ho utvrdil v nastúpenej ceste a odvtedy individuálne vystavoval. Stal sa členom Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta, v ktorej boli aj Vincent Hložník, Alojz Klimo, Ladislav Guderna, Peter Matejka a ďalší.

     V roku 1964 po účasti na sympóziu v St. Margarethen a nadviazaní priateľstva s rakúskym sochárom Karlom Prantlom založil sochárske sympózium vo Vyšných Ružbachoch. Novým spôsobom spájal voľnú sochu s otvorenou krajinou.

Vo štvrtok 10. marca sa zišli v Bratislave na spoločnom aktíve členovia Zväzu slovenských výtvarných umelcov a Zväzu slovenských architektov, ktorí sa zúčastňujú na celoštátnej súťaži o návrh pomníka Klementa Gottwalda v Bratislave. Na obrázku zľava: akademický sochár František Draškovič, František Nečásek, akademický sochár Rudolf Uher, architekt dr. Martin Kusý, arch. dr. Ladislav Beisetzer. Foto: archív TASR, autor K. Cích/10. marca 1960
Pri príležitosti 65. narodenín jedného z najvýznamnejších predstaviteľov a zakladateľov moderného slovenského výtvarného umenia, akademického maliara Miloša Bazovského, udelil jubilantovi prezident republiky titul národného umelca. Jubilant v rozhovore so slovenskými výtvarníkmi zľava: Vladimír Kompánek, národný umelec Miloš Bazovský, Rudolf Uher a Ivan Štubňa. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/11. januára 1964

 

     V roku 1967 a 1970 inštaloval Uher svoje sochy pred československými pavilónmi na svetových výstavách v Montreale a Osake, v roku 1971 inštaloval jednu zo svojich najvýznamnejších sôch v USA. O rok neskôr mu pozastavili členstvo v Zväze slovenských výtvarných umelcov a obmedzili výstavnú činnosť – niektoré jeho exteriérové diela boli úradne zničené.

     "Na Expo v Osake vytvoril objekt Kameň a oheň. V roku 1971 bol pozvaný na sympózium do USA. Napriek zákazu tam išiel súkromne. Po návrate v čase normalizácie, keď umelcova tvorba kulminovala a dosiahol mimoriadne úspechy, do jej ďalšieho rozvoja i do jeho života osudovo zasiahli ideologické obštrukcie, zákaz vystavovať a zrúcanie jeho sôch v exteriéri. Tento brutálny krok sa následne prejavil na jeho zdraví tak, že v dôsledku vážnej choroby natrvalo nemohol používať pravú ruku," povedala pre TASR kurátorka EvaTrojanová.

     Keďže sochárstvo bolo jeho životom, vďaka jeho nepokoriteľnej pevnej vôli a podpore rodiny sa v roku 1975 vrátil k tvorbe. Nemohol už pracovať s kameňom, drevom a kovom, po desaťročiach sa teda vrátil k hline, ktorú vrstvením nakladal ľavou rukou do tvaru sochárskych skulptúr, do blokov a objemov. "Týmto zavŕšil svoj celoživotný skulptúrny program," dodala Trojanová.

Od uskutočnenia prvého sochárskeho sympózia v Sant Margarethen v Rakúsku uplynulo viac ako 5 rokov. Za tento čas boli také sympóziá v niekoľkých štátoch. V tomto roku je to Československo, travertínový lom vo Vyšných Ružbachoch, kde tvoria sochári za medzinárodnej účasti svoje umelecké diela. Travertínový lom, ktorých je vo svete málo, je akýmsi lákadlom pre sochárov. Z vyhotovených diel vznikne prírodná galéria, ktorá skrášli okolie kúpeľov. Na obrázku zľava: Herbert Baumann z NSR, Olbram Zoubek, Rudolf Uher, Miloslav Chlupáč z Československa a K. Prantl z Rakúska. Foto: archív TASR, autor G. Bodnár/27. augusta 1965
Vernisáž výstavy diel sochára Rudolfa Uhera sa uskutočnila 5. októbra 1999 v budove Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Na snímke plastika Hlava kozmonauta. Foto: archív TASR, autor M. Cibulková/5. októbra 1999

 

     Rudolf Uher v sochách nezobrazoval vonkajší svet, ale hľadal to, čo ich presahuje – myšlienku zrodu sveta i života. Prepojenie matérie a ducha dokázal odhaliť v jednoduchom sochárskom tvare. V jeho tvorbe sa v našom sochárstve po prvý raz objavuje vykryštalizovaná forma archetypu ako praformy, čím otvoril dvere modernizmu. Slovenské sochárstvo doviedol do európskeho kontextu. Jeho diela boli na veľkých skupinových výstavách v Benátkach, Paríži a inde.

     Sochár Rudolf Uher zomrel 27. augusta 1987 v Bratislave. 

Kameňolom Vyšné Ružbachy sa stal dočasne pracoviskom akademického sochára Rudolfa Uhera, ktorý tu stvárnil svoju umeleckú predstavu Kameň a oheň do travertínu. Plastika má v októbri opustiť kameňolom a vydať sa na cestu do japonskej Osaky. Foto: archív TASR, autor G. Bodnár/16. septembra 1969