Sekcia

Alexander Vika-rešpektovaná osobnosť svetovej elity medailérov

Dňa 10. mája 1933 sa v Bratislave narodil sochár Alexander Vika. V monumentálnej tvorbe patrí k prvým, ktorí priniesli abstrakciu hrou tvarov a línií. V komornej tvorbe je rešpektovanou osobnosťou svetovej medailérov.

 

     Sochár Alexander Vika vyštudoval na strednej škole odbor keramika a absolvoval umeleckú priemyslovku. Neskôr od roku 1953 sa zapísal na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1959 na oddelení reliéfneho sochárstva u profesora Rudolfa Pribiša. K tomu pridal štúdium vysokoškolskej pedagogiky, ktoré uplatnil na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Trnave (1965-1985), na Strojníckej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT, dnes Slovenská technická univerzita - STU) v Bratislave (1986-1990), na Katedre priemyselného dizajnu Fakulty architektúry STU v Bratislave (1990-2002) a od roku 2002 na Katedre dizajnu Fakulty priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka.

Pri Badíne medzi Zvolenom a Banskou Bystricou 5. mája slávnostne odhalia pri príležitosti 30. výročia oslobodenia ČSSR Pamätník pomoci Sovietskeho Zväzu SNP. Autormi pamätníka sú Ing. arch. Eduard Stančík a akademický sochár Alexander Vika. Veľkolepý pamätník o priemere 12 m, budú dotvárať tri vsadené reliéfy, vysoké dva metre. Akademický sochár Alexander Vika v rozhovore s pracovníkmi, ktorí majú zásluhu na posledných dokončievacích prácach. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/29. apríla 1975
V Badíne, neďaleko Banskej Bystrice, odhalili 5. mája pamätník Pomoc Sovietskeho zväzu SNP. Autormi monumentu sú akademický sochár Alexander Vika a ing. arch. Eduard Stančík. Foto: archív TASR, autor T. Babjak/5. mája 1975

 

     A. Vika tvorí plastiky a komorné reliéfy, najmä medaily. Jeho medailérska tvorba si získala vysoké uznanie najmä v kontexte medzinárodných výtvarných podujatí. V roku 2001 mu za celoživotné dielo v oblasti medailérstva a sochárstva i za mimoriadne zásluhy v rozvoji vedeckej a pedagogickej činnosti udelila vedecká rada Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka čestnú vedeckú hodnosť Doctor Honoris Causa.

     Výsledkom Vikovej tvorby sú napríklad pamätník Plameň v Nemeckej (12,5 m), symbolické súsošie Tri klasy (10 m) v Nitre, plastika Mladosť pred hotelom Junior v Bratislave z roku 1982 (5,5 m).   

     Alexander Vika vystavoval na mnohých kolektívnych a samostatných výstavách doma i v zahraničí. Za svoju tvorbu dostal mnohé domáce i zahraničné ocenenia. Jeho diela sú v zbierkach galérií a u súkromných zberateľov.