Sekcia

SNP75: Partizánska brigáda Gottwald niesla meno komunistického predáka

Pripomíname si výročie vypuknutia Slovenského národného povstania. 

FOTO: V okolí Tisovca isté obdobie pôsobila partizánska brigáda Klement Gottwald. Boje počas SNP pripomína pamätník. Bývalí účastníci partizánskeho odboja plukovník M. I.Šukajev a N.D.Kudinová so svojou dcérou Ninel, ktorá sa narodila za Slovenského národného povstania v partizánskej zemľanke na vrchu Grúň v okolí Tisovca, boli 7. a 8.mája 1960 hosťami Tisovca. Všetkým trom hosťom udelili čestné občianstvo obce. Foto: Archív TASR, autor F.Kocian, 8.mája 1960.

 

Hneď po vypuknutí Slovenského národného povstania vstúpila do bojov partizánska brigáda Klement Gottwald, ktorá operovala predovšetkým na Spiši a Gemeri. Podľa dobových záznamov len v septembri 1944 vykonala 58 diverzných akcií na cestách a železniciach, kde zničila 38 áut a 17 vlakov. Okrem toho vyhodila do povetria viacero mostov a cestných dopravných zariadení.

Na pôsobenie jednotiek tejto roty spomína vo svojich výpovediach aj jeden z príslušníkov Juraj Marcinko. Ten bol členom 1. diverznej roty veliteľa M. Tatura. Rota operovala najprv v priestore Spišská Nová Ves – Kysak - Rožňava, potom v trojuholníku Jelšava - Rimavská Sobota - Tisovec. Prepad skladiska zbraní v Levoči sa podľa jeho slov uskutočnil 3. septembra 1944.

„V skladišti na strelnici bolo ukoristených 125 ručných granátov, vojenské plášte, prikrývky a rôzne náradie. Keďže všetky trhaviny nebolo možné pre ich veľkú váhu odniesť, bolo skladište o 2. hodine a 14. minúte vyhodené do povetria,“ uvádza sa v správe z archívu Vojenského historického ústavu v Bratislave.

Dňa 5. septembra mal byť Marcinko aj pri akcii v pohorí Branisko, kde na ceste smerom k obci Široké vyhodili do povetria drevený most použitím desiatich kilogramov dynamitu. O dva dni neskôr spolu so Štefanom Baluchom zničili na Branisku nemecké nákladné auto so zásobami paliva a zlikvidovali dvoch vojakov.

Základ partizánskej brigády Klement Gottwald tvorila skupina sovietskych výsadkárov, ktorí sa na naše územie dostali v lete 1944. Pôvodne mali pôsobiť na Zakarpatskej Ukrajine, presunuli sa však do oblasti Čergova. Základ brigády tvorilo 23 príslušníkov pod velením kapitána Vjačeslava Kvitinského.

Koncom roka 1944 mala spomínaná brigáda viac ako 300 členov a členila sa na päť diverzných rôt a štyri oddiely s názvami Lipa, Druhý diverzný oddiel, Levočský oddiel a Štábny oddiel. Hneď na začiatku činnosti sa brigáda zúčastnila obrany Čergova.

Neskôr v novembri počet akcií poklesol, no brigáda stále operovala najmä na košicko-bohumínskej trati a v okolí Margecian. Brigáda tiež spolupracovala s Červenou armádou a napádala nemecké jednotky, aby jej umožnila lepší postup. Začiatkom februára 1945 sa brigáda spojila s Červenou armádou, prípadne s jednotkami 1. československého armádneho zboru.