Sekcia

Spojilo ich Slovenské národné povstanie

Ľudia s vďačnosťou spomínajú na známych aj neznámych hrdinov. Ich mená sú už neraz pozabúdané, ale v pamäti navždy zostávajú ich hrdinské bojové činy.

 

     "V Prievidzi dnes žije veliteľ Hornonitrianskej partizánskej brigády Vtáčnik prof. Jozef Hagara, niekdajší oblastný tajomník Komunistickej strany Slovenska v Banskej Bystrici. Pôsobil tu pod krycím menom „Ondrej“ do 7. apríla 1943, keď ho zatkli príslušníkmi Ústrednej slovenskej štátnej bezpečnosti a gestapa. Po ročnom väznení a výsluchoch prof. Hagara ušiel z bratislavskej väznice do svojho rodného kraja, našiel útočisko u partizánov v horskej oblasti Vtáčnik blízko Prievidze a bol stranou menovaný ich veliteľom. Po ťažkých bojoch počas povstania a po niekoľkomesačných vysiľujúcich, ale vždy víťazných bojoch v tyle nepriateľa, prebojovala sa skupina partizánov - komunistov Vtáčnik spolu so štábnou rotou mjr. Surkova až k Červenej armáde.

     Dnes venuje prof. Hagara ako riaditeľ Jedenásťročnej strednej školy v Prievidzi všetky svoje skúsenosti a neuhasínajúci komunistický zápal výchove mladej generácie", uvádza archívna správa TASR.

 

     "Jozef Géci sa narodil v Novákoch v robotníckej rodine. Pôvodným povolaním bol robotník na veľkostatku grófa Tarnóczyho. Na začiatku SNP bojoval ako dobrovoľník v radoch povstaleckej armády v oblasti Baťovian (dnešné Partizánske), Veľkých a Malých Uheriec, Zemianských Kostolian, Prievidze a Handlovej.

     V septembri 1944 sa pridal so spolubojovníkmi k Hornonitrianskej partizánskej brigáde Vtáčnik, ktorého veliteľom bol Jozef Hagara. Pri diverznej akcii zničenia mostov medzi Zemianskymi Kostol'anmi a Novákmi bol zranený. Pri liečení v Novákoch ho gardisti zaistili a odovzdali gestapu v Prievidzi. Odtiaľto nastupuje cestu do koncentračného tábora Mauthausen a Dachau.

     V septembri 1947 sa zúčastnil na likvidácii zvyškov banderovských bánd pri Nižnej a Vyšnej Boci a na Poľane. Vo Februári 1948 stál pri zrode Ľudových milícií. Od roku 1949 pôsobil na Povereníctve potravinárskeho priemyslu a v ďalších funkciách. Od roku 1964 zastáva funkciu podnikového riaditeľa Podniku pre rozmnožovanie hydiny Bratislava - Čierna Voda. Je nositeľom Radu SNP II. triedy, štátnych vyznamenaní za Zásluhy o výstavbu, Za vynikajúcu prácu a ďalších", píše sa v archívnej správe TASR.