Sekcia

Rok 1994: V Slovenskom raji pokračujú nelegálne výruby

Letanovskí Rómovia majú povolené výruby suchých stromov v Slovenskom raji. Aj napriek tomu pokračujú nelegálne výruby.

     "Spôsob života Rómov v osadách je úzko spojený so stálym ohniskom. Preto pokiaľ budú bývať v osadách v okolí Slovenského raja a nebudú mať inú možnosť získavania palivového dreva, budú poň chodiť do lesa. Je to problém, ktorý je nad možnosti jednotlivých obcí. Systémové riešenie musí byť zabezpečené legislatívne a komplexne, len represívne riešenie nikam nevedie.

     Sústavné decimovanie lesných porastov rómskym obyvateľstvom sa čiastočne darí obmedzovať miestnym urbariátom, povoľujúcim výrub suchých stromov a zberom haluzia za mierny poplatok a pod dohľadom lesníka", píše sa v archívnej správe TASR.

Rómovia z Letanoviec pripravujú palivové drevo získané legálnou kúpou od miestneho urbariátu. Foto: archív TASR, autor S. Písecký/7. februára 1994

 

     Lesník - dôchodca Jozef Bartoš tak za minulý rok vyinkasoval pre urbárov z Letanoviec 18.000,- Sk a minimalizoval pri tom škody v Národnom parku Slovenský raj. Systematickým dozorom, ale aj ľudským prístupom si získal rešpekt medzi Rómami z miestnej osady a tým, ktorých pozná, umožní zber dreva aj na dlh a vyinkasuje ho pri výplate podpory. Aj napriek tomu sa nájdu jednotlivci, ktorí v blízkych porastoch rúbaním zdravých stromov robia veľké škody.

Lesník - dôchodca Jozef Bartoš za minulý rok vyinkasoval pre urbárov z Letanoviec, okres Spišská Nová Ves, 18.000,- Sk. Foto: archív TASR, autor S. Písecký/7. februára 1994

 

     Aj napriek tomu, že Rómovia z osady pri Letanovciach za minulý rok zaplatili miestnemu urbariátu vyše 18 tisíc korún a pod dohľadom lesníka ho vyniesli z oblasti, ktorú im určil, stále sa nájdu jednotlivci, ktorí rúbu najkrajšie stromy blízko osady.

     Posledný prípad nelegálneho výrubu 10 kubických metrov dreva v ochrannom pásme Národného parku Slovenský raj zistil a polícii v Letanovciach nahlásil lesník pracujúci pre súkromného majiteľa, Štefan Frankovič.

Lesník pracujúci pre súkromného majiteľa Štefan Frankovič ukazuje škody v lokalite Tomašovský háj. Foto: archív TASR, autor S. Písecký/7. februára 1994
Od vajdu rómskej osady v Letanovciach sa policajti vyšetrujúci krádež 10 kubických metrov čerstvej drevnej hmoty nedozvedeli nič, aj tak sa im však podarilo zistiť páchateľov krádeže, na ktorých podali trestné oznámenie. Foto: archív TASR, autor S. Písecký/7. februára 1994