Sekcia

Rok 1972: Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej scény SND

Dňa 16. septembra sa začala písať nová kapitola v dejinách Slovenského národného divadla. Po troch rokoch rekonštrukcie a prístavby budovy SND sa operný a baletný súbor opäť vrátil na scénu, s ktorou je spätý zrod slovenského profesionálneho divadelníctva. Obnovenú budovu SND, ktorú obom súborom odovzdali 19. mája oficiálne otvorili slávnostným predstavením opery národného umelca Eugena Suchoňa Svätopluk.

Cez prestávku predstavenia uložili v salóniku divadla do základného kameňa spolu s puzdrom so zakladacou listinou budovy z roku 1886 aj puzdro so zakladacou listinou rekonštruovanej budovy SND. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/16. septembra 1972