Sekcia

Klavirista Marian Lapšanský oslavuje sedemdesiatku

Dňa 21. augusta 1947 sa v Tisovci narodil Marian Lapšanský. V súčasnosti generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie je medzinárodne uznávaným umelcom.

 

     Marian Lapšanský patrí k špičke klavírneho slovenského interpretačného umenia. Pochádza z učiteľskej rodiny, kde otec bol violistom a matka dlhé roky viedla ženský spevácky zbor.

     Vyštudoval klavír na Konzervatóriu v Bratislave a na Akadémii múzických umení v Prahe. Svoje interpretačné umenie si prehĺbil postgraduálnym štúdiom na Konzervatóriu P. I. Čajkovského v Moskve.

     Už počas stredoškolských štúdií sa stal držiteľom ocenení za klavírne umenie. Okrem iných, v roku 1968 získal na Svetovom festivale mládeže v bulharskej Sofii diplom za najlepší klavírny sprievod. Popri sólistických vystúpeniach sa uplatnil aj ako komorný hráč.

Na I. ročníku Festivalu mladých koncertných umelcov Pentagonály vystúpil počas úvodného koncertu popredný slovenský klavirista Marian Lapšanský. Foto: archív TASR, autor V. Gabčo/15. apríla 1991

 

     M. Lapšanský pôsobí od roku 1978 ako sólista Slovenskej filharmónie v Bratislave. V marci 1999 bol vymenovaný za profesora na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave.

V reprezentačných priestoroch Prezidentského paláca v Bratislave 31. marca 1999 vymenoval predseda NR SR Jozef Migaš v zastúpení prezidenta republiky nových vysokoškolských profesorov. J. Migaš /vľavo/ odovzdáva menovacie listiny novému profesorovi na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave Marianovi Lapšanskému v odbore hudobné umenie - hra na klavíri. Foto: archív TASR, autor M. Cibulková/31. marca 1999

 

     V roku 2004 sa M. Lapšanský stal generálnym riaditeľom Slovenskej filharmónie. Je členom Slovenskej hudobnej únie a zároveň iniciátorom a prezidentom Medzinárodnej klavírnej súťaže Johanna Nepomuka Hummela.

      Umeleckú činnosť Lapšanského viackrát ocenili. Je držiteľom Európskej ceny Gustava Mahlera, ktorú mu udelili v roku 2002. V roku 2015 získal Cenu ministra kultúry SR za výnimočný prínos v oblasti hudby za celoživotné majstrovstvo na poli klavírnej interpretácie, za pozdvihnutie interpretačnej a reprezentačnej úrovne Slovenskej filharmónie ako aj za úspešnú organizátorskú a pedagogickú činnosť.

Slovenský klavirista Marian Lapšanský sa predstavil ako zrelý a citlivý interpret v koncerte pre klavír a orchester A mol Edvarda Hagerupa Griega. Foto: archív TASR, autor P. Neubauer/25. septembra 1986