Sekcia

Rok 1960: Slavín bude novou dominantou Bratislavy

Počas februára 1960 sa naplno rozbehli dokončovacie práce na Slavíne. Stavenisko Pamätníka sovietskych osloboditeľov sa pripravuje na najťažšiu úlohu. Na 42 m vysoký žulový podstavec sa musí umiestniť 15 ton vážiaca bronzová socha Víťazstvo.

     Pracovníci Priemstavu za technickej pomoci montérov z Vítkovických železiarní namontovali na Slavíne špeciálny žeriav „Derrick“, pomocou ktorého vyzdvihli 11 metrov vysokú bronzovú sochu od akademického sochára Alexandra Trizuljaka na 42 m vysoký žulový podstavec. Žeriav bol 80 m vysoký, mal nosnosť 30 ton a vážil 130 ton.

 

     Bronzovú sochu Víťazstvo odlievali v pražských Závodoch umeleckej kovovýroby. Mala tak pred sebou dlhú a náročnú cestu na Slovensko. Z archívnej správy TASR sa dozvedáme, že  jej prepravu mali na starosti Karol Linger, Jozef Bureš, Alex Mikšík a Josef Fišer z ČSAD 171 Praha. Socha bola umiestnená na špeciálnom podvozku, ktorý ťahala Tatra 114. Transport sochy sa však v nedeľu 21. februára na poludnie pri osade Květná na moravsko-slovenských hraniciach zastavil. Spôsobila to porucha na motore auta, ktorá oddialila príchod sochy do Bratislavy až na pondelok 22. februára.

Nútená zástavka pri osade Květná pre poruchu motora. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/22. februára 1960
0 nerušenú prepravu sa starajú členovia družstiev cestného dozoru. Na obrázku členovia družstva z Gottwaldovského kraja odovzdávajú prepravu členom družstva Bratislavského kraja. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/22. februára 1960

 

     Pred príchodom sochy Víťazstvo do Bratislavy však museli pracovníci Doprastavu spevniť a dať do poriadku príjazdovú cestu na Slavín.

Záber zo staveniska. Pracovníci Doprastavu dávajú toho času do poriadku príjazdové cesty na Slavín. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/3. februára 1960

 

     Vo štvrtok 25. februára na poludnie nastala konečne slávnostná chvíľa. Sochu Víťazstvo od akademického sochára A. Trizuljaka upevnili na 42 m vysokom pilóne Pamätníka sovietskym osloboditeľom. Túto nezvyčajnú udalosť si nenechali ujsť desiatky Bratislavčanov. V obecenstve bol i prvý tajomník ÚV KSS Jozef Lenárt, členovia sovietskeho konzulátu v Bratislave na čele s konzulom Ivanom Alexandrom Šulginom a autorom sochy Alexandrom Trizuliakom.

 

     Záverečné práce na úprave bratislavského Slavína pokračovali ešte niekoľko dní. Pri príležitosti 15. výročia oslobodenia hlavného mesta tak Bratislava získala svoju novú dominantu - Pamätník oslobodenia, symbol hrdinskosti a víťazstva sovietskych vojakov a symbol večného priateľstva národov Sovietskeho zväzu a Československa.