Sekcia

Rok 1953: Vyberajú sa architektonické návrhy pre Slavín

Vo veľkej dvorane hotela Tatra v Bratislave je výstava ideových, architektonických a sochárskych návrhov na výstavbu Pamätníka padlých sovietskych hrdinov pochovaných na Slavíne.

 

     "Výstavu návrhov na výstavbu Pamätníka Sovietskej armády na Slavíne inštalovala slovenská sekcia Ústredného zväzu československých výtvarných umelcov. Do súťaže sa zapojili temer všetci naši architekti a sochári. Prvú odmenu za návrh pre úpravu Slavína dostal kolektív v zložení I. Matušík, F. Milučký a prof. E. Belluš", píše sa v archívnej správe TASR.

Vystavené diela od Ing. arch. Florinausa, Schreibera a prof. akad. sochára Ladislava Majerského. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/22. októbra 1953