Sekcia

Na Slovensku pribúdajú nové budovy škôl

V mnohých mestách a dedinách privítajú žiaci nový školský rok v nových, moderných školských budovách s priestrannými, svetlými a zdravými učebňami.

 

     V desiatom roku oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou zaznamenáva veľký rozmach aj výstavba nových školských budov na Slovensku.

     K začiatku nového školského roka sa otvorí 12 nových škôl s celkovým počtom 78 učební. Medzi tisíce šťastných žiakov, ktorí sa budú učiť už v nových školských budovách patria aj deti družstevnej obce Dedina Mládeže, i školáci v Ochodnici na Kysuciach.

Na obrázku pohľad z východnej strany na novú 8-ročnú strednú školu v Ochodnici. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/ 30. augusta 1955

 

     V okrese Kysucké Nové Mesto, v obci Ochodnica budú žiaci tohto roku chodiť už do novej školskej budovy, v ktorej je šesť učební, hudobná sieň, kresliareň, pionierska klubovňa, technická dielňa, telocvičňa, školská jedáleň s príslušenstvom, byt pre riaditeľa a školníka, spoločné šatne a umyvárne pre žiakov. Budova má vodovod a ústredné kúrenie.

Posledná úprava schodiska v novej dvojposchodovej školskej budove. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/ 30. augusta 1955
Školník Štefan Červený zhotovil strojček na leštenie parkiet, ktorým vyleštil parkety vo všetkých miestnostiach, a tak ušetril značnú sumu peňazí školskej pokladnice. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/ 30. augusta 1955

 

     "Dedinu Mládeže v okrese Komárno založili v roku 1949. Za desať rokov budovateľskej práce mladých nadšencov - zväzákov, vyrástla na ladom ležiacej pôde prvá socialistická obec majúca dnes už vyše 80 domov vrátane novej školy, kultúrneho a obchodného domu.

     Hodnota spoločného družstevného majetku vzrástla za 10 rokov na 25 miliónov Kčs. Pýchou Dediny Mládeže je nová škola, ktorú postavili v roku 1955 nákladom 1,2 milióna Kčs a kultúrny dom postavený v roku 1958 nákladom 1,6 miliónov Kčs", uvádza archívna správa TASR.

 

     "V Bratislave na Vazovovej ulici vyrastá komplex školských budov, z ktorých časť sa už v tomto školskom roku dáva do prevádzky. Na 11. ročnej strednej škole to bude 23 učební a na 8. ročnej strednej škole 7. učební, t.j. asi 55% z celkovej výstavby.

     Učitelia, žiaci a ich rodičia už druhý týždeň pomáhajú zariaďovať učebne - nosia do tried lavice, čistia okná a parkety. Každý pomáha podľa svojich síl. Do 2. septembra musí byť všetko v najlepšom poriadku. Počnúc tohtoročným školským rokom začne tieto školy navštevovať v dvoch zmenách 2.100 žiakov", píše sa v archívnej správe TASR.

Ružena Majerová s dcérkou Libušou, Alžbeta Čuvanáková s dcérkou Dankou a Karol Sprušanský so synom Jurkom pri čistení zasadacej siene. Foto: archív TASR, autor L. Roller/31. augusta 1957
Okrem učebných miestností bude v škole aj kuchyňa, jedáleň, šatne pre žiakov a miestnosti pre družinu. Všade pracujú pilné ruky, aby sa všetko lesklo s čo najväčšou čistotou. Foto: archív TASR, autor L. Roller/31. augusta 1957

 

     Nové školy budú aj v Stredoslovenskom kraji. Stavebné podniky Krajského združenia stavebníctva majú podľa plánu dokončiť a odovzdať do užívania k 1. septembru 47 nových škôl s 545 učebňami. Jednou z nich je moderná škola na Starých Horách v Banskobystrickom okrese.

Banskobystrickí stavbári vyvíjajú úsilie odovzdať k 1. septembru na Starých Horách budovu osemtriednej deväťročnej strednej školy. Miestni občania a mládež odpracovali pri výstavbe vodovodu a dokončovacích prácach 4000 brigádnických hodín. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/29. augusta 1961
Stavbyvedúci Ladislav Bala a majster Viliam Hota pri rozdeľovaní úloh brigádničkám, ktoré po tieto dni pravidelne prichádzajú pomáhať pri čistení školy. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/29. augusta 1961