Sekcia

Rok 1953: Začalo sa s distribúciou nových učebníc

Nový zákon o školskej sústave dáva do popredia všestranne rozvinutých a dokonale pripravených socialistických občanov.

 

     "V novom zákone o školskej sústave a vzdelávaní učiteľstva sa hovorí o úlohe našej školy, že má vychovávať pre socialistickú spoločnosť všestranne rozvinutých a dokonale pripravených nových socialistických občanov.

     K splneniu tejto úlohy sú nevyhnutnou podmienkou a pomôckou tiež dobré učebnice. Nové učebnice - nové obsahom - pomôžu učiteľom i žiakom pracovať v našej škole tak, aby sa čo najviac priblížila k svojmu vzoru, škole sovietskej", píše sa v archívnej správe TASR.

Slovenské pedagogické nakladateľstvo za 20 dní vyexpeduje 45 vagónov zásielok, čo predstavuje asi 3 milióny rozličných kníh. Foto: archív TASR, autor I. Gašparík/12. augusta 1953
Pri expedovaní veľkého množstva kníh je dôležité baliť ich tak, aby každá predajňa Slovenskej knihy dostala knihy presne podľa objednávok. Pri balení kníh pracuje Katka Mynarová a Ondrej Rokyta. Foto: archív TASR, autor I. Gašparík/12. augusta 1953

 

     Dôležitú úlohu pri dodávaní nových učebníc pre budúci školský rok má tiež Slovenské pedagogické nakladateľstvo v Bratislave, ktoré v týchto dňoch expeduje do všetkých kútov Slovenska zásielky kníh. Za 20 dní vyexpeduje 45 vagónov zásielok, čo predstavuje asi 3 milióny rozličných kníh. V spolupráci s dopravnou službou ČSAD zabezpečia distribúciu kníh tak, aby ešte pred 1. septembrom - začiatkom školského roka - boli knihy vo všetkých predajniach Slovenskej knihy na celom Slovensku.

Slovenské pedagogické nakladateľstvo za 20 dní vyexpeduje 45 vagónov zásielok, čo predstavuje asi 3 milióny rozličných kníh. Foto: archív TASR, autor I. Gašparík/12. augusta 1953
Slovenské pedagogické nakladateľstvo za 20 dní vyexpeduje 45 vagónov zásielok, čo predstavuje asi 3 milióny rozličných kníh. Foto: archív TASR, autor I. Gašparík/12. augusta 1953