Sekcia

Rok 1960: Vysádzajú rýchlorastúce dreviny

V tretej päťročnici sa v našej vlasti vysadí 20 miliónov rýchlorastúcich drevín.

     "Pracujúci Lesného závodu v Dunajskej Strede mali v tomto roku podľa plánu vysadiť 2,154.000 kusov sadeníc rýchlorastúcich drevín. Na jar vysadili vyše polovicu plánovaného množstva, takže na jeseň im zostalo ešte 1,068.000 kusov. Teraz vynakladajú všetko úsilie, aby ešte pred príchodom zimy splnili svoje plánované úlohy", uvádza archívna správa TASR.

Traktorista Alexander Tóth pri mechanickom vyorávaní topoľových sadeníc. Foto: archív TASR, autor K. Cích/1. decembra 1960

 

     Aj v tretej päťročnici ich čaká veľká úloha - veď z 20 miliónov sadeníc rýchlorastúcich drevín, ktoré máme vysadiť v našej vlasti, pripadá na tento závod takmer štyri miliónov kusov.

     Dobrým pomocníkom pri hĺbení jamôk pre sadenice je mechanický jamkovač. Na Lesnom závode ich majú šesť. Traktoristi Vojtech Filajčík a Benedik Vajaš ním za deň vyhĺbia každy až 850 jamôk, čím každý urobí prácu za 10 robotníkov.

Dobrým pomocníkom pri hĺbení jamôk pre sadenice je mechanický jamkovač. Foto: archív TASR, autor K. Cích/1. decembra 1960

 

     Lesnému závodu v Dunajskej Strede pomáhajú plniť úlohy v zalesňovaní škôlky, v ktorých pestujú sadenice. Škôlku v Okoči vedie lesník Jozef Horváth. Na jesenné zalesňovanie dodajú z nej vyše 250.000 topoľov.

Vedúci škôlky Jozef Horváth pri prezeraní sadeníc. Foto: archív TASR, autor K. Cích/1. decembra 1960
Vedúci škôlky Jozef Horváth oboznamuje lesné robotníčky Helenu Čápaiovú, Máriu Fehérovú a Irenu Nagyovú so správnym výberom sadeníc. Foto: archív TASR, autor K. Cích/1. decembra 1960
Skupina lesných robotníkov čatára Petra Šimona pri výsadbe rýchlorastúcich drevín v obvode obce Pastúch. Foto: archív TASR, autor K. Cích/1. decembra 1960