Sekcia

Rok 1962: Nové formy práce na základnej škole

„Škola pokrokových metód a skúseností“ je názov Základnej deväťročnej školy na sídlisku v Ružovej doline v Bratislave. Učitelia tu vyučujú podľa nových foriem.

 

     "V sídlisku Ružovej doliny v Bratislave dostali žiaci v tomto školskom roku novú budovu základnej deväťročnej školy, ktorá sa honosí názvom Škola pokrokových metód a skúseností.

     V prvom ročníku organizuje učiteľka Anna Balážová vyučovacie hodiny podľa hesla Práca, kniha a šport. V tomto ročníku dostanú žiaci nové moderné pomôcky ako magnetické tabuľky, svetelné počítadlo a i.," uvádza archívna správa TASR.

Vladko Šmikula, Eva Nejezchlebová, Peter Domanický a Ivan Brezovský pri vyučovaní počtov. Foto: archív TASR, autor M. Slosiariková/9. októbra 1962
Záber z hodiny základnej telesnej výchovy. Foto: archív TASR, autor M. Slosiariková/9. októbra 1962