Sekcia

Rok 1987: Čoraz väčšej obľube sa tešia hodiny programovania

Čoraz väčšej obľube sa na školách tešia krúžky mladých programátorov. Žiaci a študenti pracujú na počítačoch PMD – 85 a Didaktik Alfa v programovacích jazykoch Mravec, Žofka, Karel a Basic.

 

     V Základnej škole na Mostovej ulici v Nových Zámkoch sú štyri krúžky mladých programátorov a ďalšie dva v Stanici mladých technikov pri Výskumnom ústave náradia. Deti sa v nich schádzajú týždenne na dve hodiny v špeciálnej učebni vybavenej deviatimi počítačmi PMD - 85. Pod vedením kvalifikovaných pracovníkov z VUNAR-u a učiteľov školy sa žiaci 5. až 8. ročníka učia nielen ovládať počítač, ale aj tvoriť náročnejšie programy.

     Záujem detí o výpočtovú techniku prispieva k zefektívneniu výučby na tejto škole, v ktorej sú zriadené triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodných predmetov.

 

     "Krúžky programovania, výpočtovej a audiovizuálnaj techniky sú vyhľadávané aj v novom Ústrednom dome pionierov a mládeže Klementa Gottwalda v Bratislave-Dúbravke. V jedenástich krúžkoch ich navštevuje viac ako 190 detí.

     Podľa vekových kategórií sa krúžky delia na kluby. Napríklad Zenit učí najmenších detské programovacie jazyky Mravec, Žofka a Karel na počítačoch Didaktik Alfa. V Elektróne starší žiaci základných škôl pracujú na počítačoch PMD - 85 v jazykoch Žofka a Basic. V stredisku je aj 45 stredoškolákov. Pracujú v T-klube, ktorý zatiaľ slúži na individuálnu činnosť s možnosťou odbornej pomoci pedagóga. Po doplnení prístrojového vybavenia (najmä periférnych zariadení k počítačom) bude slúžiť na výučbu programovania stredoškolskej mládeže.

     Stredisko čaká aj na dodanie osobných počítačov. Tie by sa mali stať materiálnou základňou činnosti Klubu vedecko-technického rozvoja. Jeho náplňou bude individuálna práca pokročilejších programátorov zo stredných, prípadne i vysokých škôl (napríklad riešenie úloh ŠVOČ, SOČ a pod.)", uvádza archívna správa TASR.

Tretiačky zo ZŠ Československo-sovietskeho priateľstva na Beňovského ulici Marcela Kabeláčová (v popredí) a Jana Dvoranová sa učia základy detského programovacieho jazyka Karel-3D. Foto: archív TASR, autor V. Andor/10. novembra 1988
Vedúci krúžku Peter Štefunko pri programovaní v jazyku Karel so svojimi zverenkyňami Petrou Achbergerovou (v popredí) a Zuzanou Rybárovou. Foto: archív TASR, autor V. Andor/10. novembra 1988