Sekcia

Rok 1952:Záväzky a údernícke plány na počesť VOSR

Pracujúci Škodových závodov v Komárne prekračujú na počesť slávnych dní svoje údernícke plány aj o päťsto percent.

 

     "V piatok 7. novembra v predpoludňajších hodinách sa zišli pracujúci lodenice v Komárne vo veľkej montážnej hale na celozávodnej slávnostnej schôdzke poriadanej na počesť 35. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie a pri začiatku Mesiaca Československo-sovietskeho priateľstva. Zároveň vyhodnotili údernícky mesiac, ktorý v komárňanských lodeniciach vyhlásili od 5. októbra do 5. novembra na počesť 19. zjazdu KSSZ", píše sa v archívnej správe TASR.

Pracujúci Škodových závodov v Komárne oslávili 35. výročie Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. Zábery zo slávnostnej schôdzky. Foto: archív TASR, autor K. Cích/7. novembra 1952
Pracujúci Škodových závodov v Komárne oslávili 35. výročie Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. Zábery zo slávnostnej schôdzky. Foto: archív TASR, autor K. Cích/7. novembra 1952
O význame Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie k pracujúcim Škodových závodov prehovoril podnikový riaditeľ Ing. Štefan Krčmárik. Foto: archív TASR, autor K. Cích/7. novembra 1952
Najlepší pracovníci úderníckeho mesiaca v Škodových závodoch. Zľava Juraj Laurinec Stanislav Kolaja, títo dvaja splnili plán v úderníckom mesiaci priemerne na 602,2%. Palfi Vojtech, Etházi Ján a Petráš Jozef splnili plán na 350%. Foto: archív TASR, autor K. Cích/7. novembra 1952
Zástupca Závodnej rady odovzdáva najlepšiemu pracovníkovi úderníckeho mesiaca robotníkovi Stanislavovi Kolajovi, ktorý splnil plán v priemere na 602,2% vecný dar. Foto: archív TASR, autor K. Cích/7. novembra 1952
Najlepší pracovník Stanislav Kolaja ďakuje za odmenu, pričom vyhlásil záväzok: zaučiť mladších pracovníkov do svojho pracovného postupu. Foto: archív TASR, autor K. Cích/7. novembra 1952