Sekcia

Rok 1974: Na západe Bratislavy vyrastá nové sídlisko Lamač-Podháj

Lamač je zo západnej strany pomyselnou vstupnou bránou do hlavného mesta. Až do 70. rokov minulého storočia bola táto mestská časť bez panelovej zástavby.

 

     „Rezolúcia XIV. zjazdu KSČ uložila straníckym štátnym a hospodárskym orgánom venovať prvoradú pozornosť kvalitnej príprave a realizácii rozhodujúcich stavieb a komplexnej bytovej výstavbe v oblastiach ústrednej investičnej činnosti.

     V snahe pomôcť pri výstavbe hlavného mesta SSR uložila federálna vláda ČSSR, ako aj vláda SSR jednotlivým krajom presunúť stavebné kapacity do Bratislavy“, uvádza sa v archívnej správe TASR.

     A tak sa aj Lamač, podhorská malokarpatská obec, ktorú s Bratislavou zlúčili v apríli 1946, dočkala moderného panelového sídliska.

Pohľad na sídlisko Lamač – Podháj. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/31. decembra 1976

 

     „Jedným z realizátorov presunových úloh sú aj stavbári Pozemných stavieb Prešov. V júli tohto roku (1974) začali spoločne s bratislavskými Pozemnými stavbami s výstavbou nového bytového sídliska Lamač - Podháj v západnej časti Bratislavy.

     V prvej etape výstavby tu majú postaviť 362 bytových jednotiek i novej konštrukčnej sústavy. Z toho pripadá prešovským stavbárom postaviť a odovzdať 192 bytov v hrubej montáži do konca t. r.".

Novou konštrukčnou sústavou stavajú bytové jednotky pre Bratislavu na novom sídlisku Lamač - Podháj montážne kolektívy súťažiace o titul BSP vedené Petrom Bujniakom a Štefanom Fijkom z prešovských Pozemných stavieb. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/21. novembra 1974

 

     "Pri výstavbe hlavného mesta SSR pomáhajú aj pracovníci Pozemných stavieb Banská Bystrica. Spoločne s bratislavskými Pozemnými stavbami budujú nové sídlisko Lamač - Podháj. V tomto roku (1975) tu majú odovzdať 330 bytových jednotiek", píše sa v archívnej správe TASR.

Šesťčlenný kolektív banskobystrických stavbárov, ktorý vedie Ján Selecký, pri montáži panelov na 12 podlažnom dome typu MBD-12. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/13. novembra 1975