Sekcia

Rok 1959: Smelé plány s novou rekreačnou oblasťou Senecké jazerá

Senecké jazerá sú stále vyhľadávanejším rekreačným miestom pracujúcich Bratislavy a širokého okolia. Do roku 1965 sa plánuje postaviť ústredné kasíno, do roku 1970 letisko pre vrtuľníky.

 

     Pre stále rastúci záujem o kúpalisko a zvyšujúce sa nároky rekreantov a športovcov rozhodla sa Rada Krajského národného výboru vybudovať v priestore seneckých jazier veľké rekreačné a športové stredisko. Jeho výstavba je podľa plánu do roku 1970 rozdelená na tri etapy.

Výstavba strediska sa začala prakticky už v roku 1957. Na brehoch jazera stojí, alebo je vo výstavbe 100 chát s kapacitou vyše 1000 lôžok, ktoré si tu buduje vyše 36 závodov a podnikov. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/16. júla 1959
V príjemnom prostredí seneckých jazier, ktorých vodná plocha 70 ha sa v budúcich rokoch rozšíri spojením štyroch jazier na 100 ha, nachádzajú oddych tisícky Bratislavčanov a obyvatelia zo širokého okolia. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/16. júla 1959

 

     Do konca roku 1960 sa má dokončiť úprava terénu, spojenie a rozšírenie jazier v jednu vodnú plochu, rozšírenie plochy zelene, výstavba parkovísk pre motorové vozidlá, vodovodu, kanalizácie, elektrifikácie, šatní a bufetov.

     Do konca roku 1965 sa plánuje postaviť ústredné kasíno, ďalšia verejná pláž, letný amfiteáter, zábavný park a vodácky štadión s centrálnou lodenicou.

     V tretej etape výstavby do roku 1970 sa ráta s výstavbou ďalších športových hotelov, letiska pre vrtuľníky a ostatné vybavenie, ktoré bude slúžiť veľkému rozmachu rekreácie a športu v Senci.

Výstavba strediska sa začala prakticky už v roku 1957. Na brehoch jazera stojí, alebo je vo výstavbe 100 chát s kapacitou vyše 1000 lôžok, ktoré si tu buduje vyše 36 závodov a podnikov. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/16. júla 1959
V príjemnom prostredí seneckých jazier, ktorých vodná plocha 70 ha sa v budúcich rokoch rozšíri spojením štyroch jazier na 100 ha, nachádzajú oddych tisícky Bratislavčanov a obyvatelia zo širokého okolia. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/16. júla 1959

 

     Výstavba strediska sa začala prakticky už v roku 1957. Na brehoch jazera stojí alebo je vo výstavbe 100 chát s kapacitou vyše 1000 lôžok, ktoré si tu buduje vyše 36 závodov a podnikov, medzi nimi Chemické závody J. Dimitrova, Hydrostav, Doprastav, Bratislavské pekárne, Figaro a dalšie závody i súkromníci.

     V súčasnosti je vodná plocha 70 ha, v budúcich rokoch sa rozšíri spojením štyroch jazier na 100 ha. Senecké jazerá sa tak stanú strediskom vodných športov. Po ich spojení a rozšírení sa tu budú môcť usporiadať medzinárodné preteky vo všetkých druhoch športových lodí, branné potápačstvo, vodné lyžiarstvo atď.

Teraz brázdia vody jazier plachetnice. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/16. júla 1959
V príjemnom prostredí seneckých jazier, ktorých vodná plocha 70 ha sa v budúcich rokoch rozšíri spojením štyroch jazier na 100 ha, nachádzajú oddych tisícky Bratislavčanov a obyvatelia zo širokého okolia. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/16. júla 1959
V príjemnom prostredí seneckých jazier, ktorých vodná plocha 70 ha sa v budúcich rokoch rozšíri spojením štyroch jazier na 100 ha, nachádzajú oddych tisícky Bratislavčanov a obyvatelia zo širokého okolia. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/16. júla 1959