Sekcia

Rok 1968: Spomienková maďarská slávnosť v Sade Janka Kráľa

Pri príležitosti 120. výročia vzniku revolúcie proti rakúskej nadvláde v Uhorsku, bola v piatok 15. marca, v deň začiatku revolúcie, v bratislavskom Sade Janka Kráľa spomienková slávnosť.

 

     Pri pomníku básnika Sándora Petőfiho, jedného z vodcov uhorskej revolúcie, si naši maďarskí spoluobčania po prvý raz od vzniku Československej republiky oficiálne uctili túto významnú udalosť v histórii maďarského národa.

Miklós Duray z maďarského mládežníckeho klubu hovoril o význame revolúcie pre Uhorsko. Foto: archív TASR, autor A. Prakeš/15. marca 1968
Dr. Reso Szabó, vedúci tajomník ÚV Csemadoku, hovoril o význame básnika Sándora Petőfiho v revolúcii. Foto: archív TASR, autor A. Prakeš/15. marca 1968
Položením vencov si uctili zhromaždení pamiatku básnika Sándora Petőfiho. Foto: archív TASR, autor A. Prakeš/15. marca 1968