Sekcia

Bývalý prezident SR Rudolf Schuster sa dožíva 85 rokov

Druhý prezident samostatnej Slovenskej republiky Rudolf Schuster bol zároveň prvým prezidentom SR voleným občanmi SR v prvej priamej voľbe hlavy štátu. Inaugurovaný bol 15. júna 1999 a päťročné funkčné obdobie ukončil 15. júna 2004.

 

     Rudolf Schuster sa narodil 4. januára 1934 v Medzeve pri Košiciach. Na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave vyštudoval v roku 1959 odbor inžinierske staviteľstvo a v roku 1984 obhájil dizertačnú prácu z odboru ekológie na Baníckej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach.
     Prvé pracovné roky strávil v Bratislave, kde od roku 1960 pracoval v Krajskom poľnohospodársko-projektovom ústave a potom ako asistent v Ústave hydrológie a hydrauliky Slovenskej akadémie vied. Po návrate do Košíc v roku 1962 sa zamestnal vo Východoslovenských železiarňach a v roku 1974 začal pracovať na Národnom výbore mesta Košíc. Košickým primátorom bol prvýkrát v rokoch 1983 až 1986. V roku 1986 ho zvolili za poslanca Slovenskej národnej rady, do 30. novembra 1989 bol predsedom Východoslovenského Krajského národného výboru v Košiciach. Od 30. novembra 1989 do 30. júna 1990 pôsobil vo funkcii predsedu SNR. Od júna 1990 do marca 1992 bol veľvyslancom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v Kanade, po návrate na Slovensko pracoval do roku 1994 na Ministerstve zahraničných vecí SR v Bratislave. Ako nezávislého kandidáta zvolili Rudolfa Schustera v decembri 1994 druhýkrát za primátora Košíc a stal sa ním opäť po komunálnych voľbách v decembri 1998. Oficiálne sa funkcie primátora Košíc vzdal k 15. júnu 1999.

Na dvojdňovú návštevu Východoslovenského kraja pricestoval v stredu 22. júla kandidát Predsedníctva ÚV KSČ a tajomník ÚV KSS Ignác Janák. Ignác Janák (tretí sprava) na stavbe vodárenskej nádrže Starina (okres Humenné) v rozhovore s predsedom KNV Rudolfom Schusterom. Foto: archív TASR, autor J. Veselý/23. júla 1987
V úvode dvojdňovej oficiálnej návštevy veľvyslanca ČR Rudolfa Slánskeho v Košiciach ho v Jakabovom paláci 5. februára prijal primátor Košíc Rudolf Schuster. R. Schuster (vpravo) stručne oboznamuje R. Slánskeho v Jakabovom paláci s históriou mesta Košíc. Foto: archív TASR, autor M. Kapusta/5. februára 1997

 

     Ako člen Komunistickej strany Československa v rokoch 1964-1990 bol Rudolf Schuster aj pracovníkom košického krajského straníckeho aparátu, neskôr členom Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska a jeho predsedníctva. V roku 1998 sa podieľal na vzniku Strany občianskeho porozumenia, ktorej sa stal predsedom, a ktorá sa po septembrových parlamentných voľbách 1998 stala parlamentnou stranou a Rudolf Schuster získal mandát poslanca Národnej rady SR (na schôdzi parlamentu 1. júna 1999 sa ho vzdal).

Na mimoriadnu schôdzu zišla sa 30. novembra v Bratislave Slovenská národná rada. Na rokovaní, ktoré otvoril jej predseda Viliam Šalgovič sa zúčastnil predseda vlády SSR Pavel Hrivnák. V úvode požiadal V. Šalgovič o uvoľnenie z funkcie predsedu SNR a člena jej Predsedníctva. SNR vzala jeho žiadosť na vedomie a odvolala ho z funkcie. Tajným hlasovaním zvolila SNR za svojho predsedu poslanca Rudolfa Schustera. Novozvolený predseda SNR Rudolf Schuster pri vystúpení. Foto: archív TASR, autor V. Benko/30. novembra 1989

 

     V historicky prvých priamych prezidentských voľbách v máji 1999 sa ako spoločný kandidát vládnej koalície uchádzal Rudolf Schuster o post hlavy štátu. Dňa 15. mája 1999 postúpil do druhého kola z prvého miesta. Stal sa víťazom prvých priamych prezidentských volieb v SR, keď 30. mája 1999 získal v druhom kole 1.727.481 hlasov, čo predstavovalo 57,18 percenta. Jeho protikandidáta Vladimíra Mečiara podporilo 1.293.642 voličov predstavujúcich 42,8 percenta. Po zložení sľubu na slávnostnej schôdzi parlamentu sa Rudolf Schuster 15. júna 1999 oficiálne ujal úradu prezidenta SR. Funkčné päťročné obdobie ukončil 15. júna 2004.

Novoročný prejav prezidenta SR Rudolfa Schustera. Foto: archív TASR, autor V. Benko/ 1. januára 2000

 

     Exprezident sa dlhodobo venuje aj tvorivej činnosti. Je autorom viac ako 30 kníh, rozhlasových pásiem, scenárov k dokumentárnym filmom, režíroval televízne cestopisné dokumenty a je tiež autorom divadelnej hry. Medzi jeho záujmy patrí zberateľstvo (obrazy, starožitnosti, historická fotografická a kinematografická technika), filmovanie, história a šport. Vo svojom rodnom Medzeve si v novembri 2001 zriadil malé súkromné filmové múzeum.
     Rudolf Schuster je držiteľom viacerých domácich a zahraničných vyznamenaní a ocenení i čestných doktorátov, ktoré mu udelili na vysokých školách doma a v zahraničí. Najvyššie vyznamenanie Sudetonemeckého krajanského spolku - Európsku cenu Karola IV. mu udelili 11. júna 2011. Titulom čestný občan (Civis honoris causa) ocenila 11. septembra 2016 Debrecínska univerzita na slávnostnom otvorení nového akademického roka bývalého prezidenta SR Rudolfa Schustera za významnú spoločenskú činnosť v oblasti rozvoja kontaktov medzi mestom Košice a maďarskými mestami Miškovec, Budapešť a Debrecín, za rozvoj Debrecínskej univerzity a šírenie jej dobrého mena a za rozvoj dobrých vzťahov medzi Slovenskou republikou a Maďarskom. Schuster 12. septembra 2016 navštívil Macedónsko, kde mu na pôde Univerzity Sv. Klimenta Ochridského v Bitole udelili čestný doktorát za zásluhy a rozvoj spolupráce medzi Slovenskom a Macedónskom a najmä za významnú a priateľskú spoluprácu s bývalým macedónskym prezidentom Borisom Trajkovským.