Sekcia

Rok 1989: R. Schuster sa stáva predsedom Slovenskej národnej rady

Pod narastajúcim tlakom občanov, ktorí za posledné dva týždne intenzívne v uliciach volajú po demokratických zmenách v Československu, sa mení aj vedenie Slovenskej národnej rady. Na jej čelo sa postaví Rudolf Schuster.

 

     Koncom novembra 1989 síce nastali zmeny vo vedení orgánov Komunistickej strany Československa, ľudia si však uvedomili, že komunikovať musia predovšetkým s exekutívou a zákonodarným zborom.  Presmerovali teda svoj tlak  na tieto orgány aj vzhľadom na to, že vedúca úloha KSČ bola z ústavy odstránená.

      Dňa 30.novembra 1989 sa koná mimoriadna schôdza Slovenskej národnej rady. Jej dovtedajší predseda Viliam Šalgovič na začiatku rokovania oznamuje, že sa vzdáva svojej funkcie. Na jeho miesto nastúpi Rudolf Schuster.

 

FOTO: Na mimoriadnej schôdzi zišla sa 30.novembra v Bratislave Slovenská národná rada. V úvode požiadal V.Šalgovič o uvoľnenie z funkcie predsedu SNR a člena jej predsedníctva. Starosti odstupujúceho predsedu SNR Viliama šalgoviča. Foto: Archív TASR, autor V. Benko, 30.novembra 1989.

   

      Viliam Šalgovič  od júna do augusta 1968 zastával funkciu námestníka ministra vnútra ČSSR. Patril k tvrdému konzervatívnemu krídlu komunistickej strany. Do Nežnej revolúcie pôsobil ako poslanec a nakoniec ako predseda Slovenskej národnej rady. O necelé tri mesiace od vzdania sa funkcie v národnej rade spáchal samovraždu.

     Rudolf Schuster bol členom KSČ, patril však k umierneným komunistickým funkcionárom so zmyslom pre realitu, ktorí boli schopní dialógu v prospech demokratických zmien.  Vo funkcii predsedu slovenského parlamentu pôsobil až do slobodných volieb v roku 1990. Neskôr bol veľvyslancom v Kanade a potom primátorom mesta Košice. V roku 1999 ho občania Slovenska v priamych voľbách zvolili za prezidenta republiky.