Sekcia

Rok 1993: Slovensko má prvého predsedu ústavného súdu.

Právnik a politik akademik Milan Čič sa stal predsedom 8.marca 1993.

 

Slovenská národná rada (SNR) 1. septembra 1992 väčšinou hlasov vo verejnom hlasovaní schválila Ústavu SR. Z prítomných 134 poslancov hlasovalo 114 za, 16 proti a štyria sa zdržali.

Ústavu SR slávnostne podpísali vtedajší predseda SNR Ivan Gašparovič a predseda vlády SR Vladimír Mečiar 3. septembra 1992 v Rytierskej sieni na Bratislavskom hrade za účasti mnohých významných hostí a účinnosť nadobudla 1. októbra 1992. Jej výklad a kontrolu, či je dodržiavaná, má na starosti Ústavný súd SR. Ústavný súd SR bol zriadený 1. januára 1993 Ústavou Slovenskej republiky so sídlom v Košiciach.

"Ústavný súd ako nositeľ ochrany ústavnosti významne ovplyvňuje kvalitu právneho poriadku, svojimi konkrétnymi rozhodnutiami zasahuje do formovania a naplňovania základných atribútov právneho štátu, v nevyhnutnej miere tým ovplyvňuje politický a ekonomický systém, a tým plní svoj jediný cieľ zakotvený v ústave - byť nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti," tak definovala funkciu ÚS SR jeho súčasná predsedníčka Ivetta Macejková.

 

FOTO: Za vymenovaných poďakoval Milan Čič, ktorý vyslovil záväzok a povinnosť chrániť prirodzené ľudské práva, ústavné slobody, princípy právneho štátu a zásady demokracie. Archív TASR, 8.marca 1993.

 

Ústavný súd SR sa skladá z trinástich sudcov, ktorých vymenúva na návrh Národnej rady (NR) SR na dvanásť rokov prezident SR. Na čele tejto inštitúcie je jeho predseda, ktorého zastupuje podpredseda. Predsedu a podpredsedu vymenúva prezident SR.

Prví sudcovia ÚS SR boli vymenovaní 21. januára 1993. Jedným z nich bol aj Milan Čič, ktorý sa po parlamentných voľbách v roku 1990 i v roku 1992 stal poslancom Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (FZ ČSFR) a predsedom Ústavnoprávneho výboru FZ ČSFR. V roku 1992 vykonával aj funkciu podpredsedu vlády ČSFR. Za sudcu ÚS SR bol vymenovaný 21. januára 1993. Do funkcie predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky bol vymenovaný prezidentom SR Michalom Kováčom 8. marca 1993. Prvé zasadnutie pléna ÚS SR sa uskutočnilo 17. marca 1993.

Milan Čič viedol ÚS SR do 21. januára 2000. Na tomto poste ho vystriedal Ján Mazák od 22. januára 2000 do 30. septembra 2006. Súčasnou predsedníčkou Ústavného súdu Slovenskej republiky je od 16. februára 2007 Ivetta Macejková.