Sekcia

Rok 1993: Prvý rok samostatnej Slovenskej republiky

Udalosti prvého roka samostatnosti Slovenskej republiky cez fotoobjektív reportérov Tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

 

Čo priniesol rok 1993 mladému štátu

1. januára 1993 - vznikla rozdelením Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky samostatná Slovenská republika.

2. januára 1993 - Počas prvých hodín existencie nezávislej SR ju diplomaticky uznalo viac ako 62 štátov sveta.

16. januára 1993 - SR prijali za člena Svetovej banky (SB).

19. januára 1993 – Slovenská republika sa stala členom Organizácie Spojených národov.

8. februára 1993 - Od 00.00 h začala v SR platiť nová mena - slovenská koruna.

9. februára 1993 - SR sa stala plnoprávnym členom Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru           

5. februára 1993 - Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky zvolili za prvého prezidenta demokratickej, povojnovej samostatnej SR Michala Kováča, následná inaugurácia sa konala 2. marca.

     

FOTO: Prvú príležitostnú slovenskú známku, na ktorej je zobrazený štátny znak SR a hodnota 8 bez udania meny, začali 1. januára predávať na bratislavskej pošte na Námestí SNP. Minister dopravy, spojov a verejných prác SR Roman Hofbauer podpisuje hárčeky prvej známky. Foto: Archív TASR, autor V. Benko, 1. januára 1993

 

2. apríla 1993 – V hlavnom meste SR začala ako prvá v strednej Európe pôsobiť Bratislavská opčná a termínová burza.

7. apríla 1993 - Slovensko a Maďarsko podpísali v Bruseli dohodu o predložení sporu o Sústave vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros Medzinárodnému súdnemu dvoru v Haagu.

30. júna 1993 - Do Rady Európy prijali Slovenskú republiku ako jej 31. člena.

3. októbra 1993 – SR prijali za člena Interpolu.

27. októbra 1993 - Európsky parlament v Štrasburgu ratifikoval Európsku dohodu o pridružení medzi Európskymi  spoločenstvami a SR.

5. decembra 1993 - Poslanci slovenského parlamentu odsúhlasili dohodu o pridružení Slovenska k EÚ.

8.december 1993 - Do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO zaradili liptovskú horskú osadu Vlkolínec  Banskú Štiavnicu a Spišský hrad - najväčší zastavaný hradný komplex v strednej Európe.