Sekcia

Rok 1992: V Kolodějoch sa rokuje o budúcich vzťahoch medzi ČR a SR

Rozpad československej federácie je spečatený. Je načase rokovať o budúcnosti vzťahov medzi dvomi krajinami.

 

Pred 25 rokmi sa uskutočnilo prvé oficiálne stretnutie premiéra Slovenskej republiky (SR) Vladimíra Mečiara a predsedu vlády Českej republiky (ČR) Václava Klausa, ktoré sa týkalo budúcich vzťahov samostatných štátov po rozpade Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR). Rokovanie vládnych predstaviteľov sa konalo na zámku v Kolodějoch (dnes Česká republika) 10. októbra 1992.

Poslanci Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (FZ ČSFR) prijali v hlasovaní 8. októbra 1992 nový zákon, ktorý úplne uvoľnil kompetencie pre republikové vlády. Umožnil tak obom výkonným orgánom rokovať o rozdelení federácie a následnom usporiadaní vzájomných vzťahov.

Dva dni na to 10. októbra 1992 sa na zámku v Kolodějoch stretli delegácie vedené premiérom SR a predsedom Hnutia za demokratické Slovensko Vladimírom Mečiarom a českým premiérom a predsedom Občianskej demokratickej strany Václavom Klausom.

 

FOTO: 10.októbra sa uskutočnilo v Kolodějoch rokovanie českej a slovenskej vlády o budúcich zmluvných vzťahoch medzi ČR a SR. Delegácie viedli ministerskí predsedovia Václav Klaus a Vladimír Mečiar (vľavo). Foto: Archív TASR, M.Borodáčová, 10.októbra 1992.

 

"Rokovania sa sústredili na návrhy dohôd o colnej únii, menovom usporiadaní, štátnom občianstve, spoločnom trhu, spolupráci v zahraničnej politike, vymedzení hraníc, niektorých právnych vzťahov, ako i zdravotníckej starostlivosti a sociálnom zabezpečení," písalo sa v správe z archívu TASR. 

Tieto otázky mali nastoliť parametre pre nové vzťahy medzi dvoma suverénnymi štátmi. Podľa oficiálnych agentúrnych správ sa na tomto stretnutí zatiaľ nehovorilo o budúcnosti armád ani o spôsoboch delenia majetku federácie.

Už o dva týždne, 26. októbra 1992, vo Vysokých Tatrách podpísali významné dohody, ktoré mali upravovať vzťahy oboch republík po rozdelení federácie. Zástupcovia oboch štátov sa dohodli na znení Memoranda o colnej únii, Zmluvy o vzájomnom zamestnávaní občanov a zmluvy o sociálnom zabezpečení.

V Prahe 29. októbra 1992 podpísali predstavitelia republík celkovo 16 dohôd o budúcej spolupráci Českej republiky a Slovenskej republiky vrátane dohody o colnej únii.