Sekcia

Rok 1989: Socializmu zvoní umieračik

Komunistickí pohlavári diskutujú so zástupcami mládeže a v uliciach sa zjavujú nespokojní ľudia so zástavami nad hlavou.

 

     Je polovica novembra roku 1989 a väčšina obyvateľov Československej socialistickej republiky ani netuší, čo prinesú najbližšie dni. Medzi ľuďmi to vrie, aktivizuje sa disent i študentské hnutie. Zásadné politické zmeny sa dejú v okolitých štátoch, predovšetkým v Nemeckej demokratickej republike. Prostredníctvom záberov z archívu TASR si pripomeňme najdôležitejšie udalosti Nežnej revolúcie z novembra 1989.

 

 1. novembra 1989 - Slovenskí vysokoškoláci zorganizovali pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva v Bratislave demonštráciu. Protestujúci pochodovali k budove ministerstva školstva. Predniesli požiadavky súvisiace so zlepšením kvality vzdelávania, demokratizácie spoločnosti a školstva predstaviteľom vtedajšej moci na Slovensku.
 1. novembra 1989 – V Prahe sa konala pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva veľká demonštrácia študentov vysokých škôl. Poriadkové zložky Zboru národnej bezpečnosti však proti demonštrantom zasiahli a došlo k mnohým zraneniam.
 1. novembra 1989 - V Prahe oficiálne ustanovili Občianske fórum. V hlavnom meste Slovenska, v priestoroch Umeleckej besedy, sa stretlo približne 500 ľudí. Z nich sa 300 pripojilo svojím podpisom k protestu proti zásahu Verejnej bezpečnosti v Prahe 17. novembra. V Bratislave, v byte Jána Langoša, bolo založené hnutie Verejnosť proti násiliu (VPN).

 

Stretnutie mládeže s predstaviteľmi SSR. Študujúca mládež a zaslúžilí pedagógovia z celého Slovenska privítali 17. novembra v Bratislave medzi sebou, pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa študenstva, predstaviteľov straníckych, štátnych a spoločenských orgánov SSR. Ignác Janák v srdečnom rozhovore s mládežou. Foto: Archív TASR, autor V. Benko, 17. novembra 1989
Študujúca mládež a zaslúžilí pedagógovia z celého Slovenska privítali 17. novembra v Bratislave medzi sebou, pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa študenstva, predstaviteľov straníckych, štátnych a spoločenských orgánov SSR. Člen Predsedníctva ÚV KSS, predseda SNR Viliam Šalgovič debatuje s mladými. Foto: Archív TASR, autor V. Benko, 17. novembra 1989

 

 1. novembra 1989 - Slovenskí vysokoškoláci vstúpili do okupačného štrajku podporovaného štrajkom hercov a divadelníkov. Významnou organizačno-informačnou zložkou počas revolúcie sa stal Koordinačný výbor slovenských vysokých škôl, ktorý pôsobil v súčinnosti s podobným celoštátnym orgánom celej federácie.
 1. novembra 1989 - Na bratislavskom Šafárikovom námestí v blízkosti auly Univerzity Komenského (UK) sa zhromaždili študenti, ktorí vyslovili požiadavky na demokratizáciu spoločnosti a na prešetrenie pražských udalostí zo 17. novembra. Predsedníctvo SNR na čele s predsedom Viliamom Šalgovičom zaujalo odmietavé stanovisko k udalostiam zo 17. novembra a policajný zásah označili sa primeraný.
 1. novembra 1989 - V Prahe došlo k prvému stretnutiu medzi predstaviteľmi Občianskeho fóra (OF) a vtedajším predsedom československej vlády Ladislavom Adamcom, ktorý ešte nemal záujem o stretnutie s lídrom OF Václavom Havlom.
 1. novembra 1989 – Uskutočnil sa prvý míting na Námestí SNP v Bratislave. Na míting nadviazalo množstvo ďalších, na ktorých sa zúčastnili tisícky ľudí z celého Slovenska. Pracovníci Slovenského národného divadla (SND) ponúkli svoje priestory na verejnú diskusiu.

 

 

 1. novembra 1989 - Pred zhromaždenými občanmi v Bratislave vystúpil s prejavom Alexander Dubček.
 1. novembra 1989 - Ústredný výbor (ÚV) Komunistickej strany Československa (KSČ) schválil odstúpenie Miloša Jakeša z postu generálneho tajomníka strany, ako aj rezignáciu všetkých členov svojho predsedníctva a sekretariátu. Novým generálnym tajomníkom strany sa stal Karel Urbánek.
 1. novembra 1989 - VPN vydala vyhlásenie, ktoré sa zhodovalo s demokratickými požiadavkami OF, pričom jednoznačne stálo na pozícii silnej federácie.
 1. novembra 1989 - V Prahe na Letnej sa uskutočnil mohutný míting a tiež zasadnutie ÚV KSČ, na ktorom sa rozhodovalo o možnom potlačení revolučného hnutia.
 1. novembra 1989 - Na území celej republiky sa od 12. hod. do 14. hod. uskutočnil generálny štrajk s heslom dňa: Odstúpte!

 

V Bratislave 27. novembra pokračovalo mimoriadne zasadanie Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska. Atmosféru zasadania charakterizovala aj výmena názorov cez prestávky rokovania. Foto: Archív TASR, autor P. Neubauer, 27. novembra 1989

 

 1. novembra 1989 - Ján Čarnogurský (23. novembra 1989 prepustený z väzenia), ktorý sa v mene VPN v predchádzajúcich dňoch spojil s predstaviteľmi OF, spolu s Václavom Havlom predložili predsedníctvu vlády spoločné požiadavky oboch hnutí. Bolo medzi nimi aj zrušenie cenzúry a vedúcej úlohy KSČ.
 1. novembra 1989 - Federálne zhromaždenie (FZ) ČSSR zrušilo v Ústave ČSSR ústavný článok č. 4 o vedúcej úlohe KSČ v spoločnosti a štáte a o výchove v duchu marxizmu-leninizmu.
 1. novembra 1989 - Na mimoriadnej schôdzi SNR prijali poslanci demisiu svojho predsedu Viliama Šalgoviča. Za predsedu slovenského parlamentu zvolili Rudolfa Schustera, člena Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska a predsedu Krajského národného výboru Východoslovenského kraja.

 

Na mimoriadnu schôdzu sa zišla 30. novembra v Bratislave Slovenská národná rada. Na rokovaní požiadal V. Šalgovič o uvoľnenie z funkcie predsedu SNR a člena jej Predsedníctva. SNR vzala jeho žiadosť na vedomie a odvolala ho z funkcie. Odstupujúci predseda SNR Viliam Šalgovič (v strede). Foto: Archív TASR, autor V. Benko, 30. novembra 1989

 

 1. 7. decembra 1989 - Tvorila sa nová česko-slovenská vláda. Dovtedajší komunistický premiér ČSSR Ladislav Adamec zostavil vládu z komunistov a predstaviteľov ďalších strán a hnutí. Tá však nebola prijateľná pre opozíciu a verejnosť, preto Adamec 7. decembra podal demisiu. Poverenie na zostavenie vlády následne dostal od vtedajšieho prezidenta ČSSR Gustáva Husáka Marián Čalfa, ktorý bol takisto členom KSČ, ale po novembrových udalostiach sa stal členom VPN.
 1. decembra 1989 - Prezident ČSSR Gustáv Husák vymenoval novú Vládu národného porozumenia na čele s Mariánom Čalfom. Husák následne zo svojej funkcie abdikoval. OF a VPN oficiálne oznámili kandidatúru Václava Havla na úrad hlavy štátu.