Sekcia

Rok 1972: Majstrom republiky vo vodnom póle bude ČH Košice

Hoci do skončenia ligy vo vodnom póle chýba ešte niekoľko zápasov, Červená hviezda Košice si už zabezpečili titul majstra republiky. Získať titul majstra republiky sa im podarilo už po 10 krát.

Foto: Na zábere družstvo vodných pólistov zľava (horný rad) Bottlík, Petczer, Tkáč, zaslúžilý majster športu a tréner vodných pólistov Štofan, Kalinka, Reinovský, Baďura; dolný rad zľava: Samuelis, dr. Sokol, Hlávka, Šalát, Szabó a Kladek. Foto: A. Hasčák 25. Júla 1972.